Surfere skræmmer svaner ud af spisekammeret

torsdag 28. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Blafrende sejl fra surfere, der siksakker af sted i lavvandede fjordområder, er uforeneligt med store flokke af vandfugle, som søger føde. Derfor bør der sikres fredelige områder uden surfere i alle danske Natura 2000-områder med rastende svaner og andre vandfugle
Jan Skriver
I den sydlige og meget lavvandede del af Odense Fjord – Seden Strand - opholder sig i denne sommertid cirka 1.700 knopsvaner, der fælder deres svingfjer. I omkring fire uger er svanerne ude af stand til at flyve, hvorfor de i særlig grad har brug for uforstyrrede områder, når de søger deres føde af vandplanter.

Men freden er i stigende grad truet af surfere, som med blafrende sejl eller kæmpemæssige drager lægger deres siksakkende kurs tæt på fugleflokkene.

- Seden Strand og Odense Fjord er udpeget som et Natura 2000-område netop på grund af de tusindtallige flokke af rastende og fouragerende fugle i de lavvandede områder. De fældende svaner er helt afhængige af fjorden fra slutningen af maj til september. Men i bestemmelserne for vildtreservatet står der ikke noget om, at vindsurfing og kitesurfing – surfing med kæmpestore drager som drivkraft – er forbudt.

Surfing eller brætsejlads, som det også kaldes, var nemlig ikke særligt udbredt, da bekendtgørelsen om reservatet blev udstedt af Miljøministeriet første gang. Derfor risikerer vi, at fuglerige fjordområder i stigende omfang bliver scene for konflikter mellem fugleflokke og surfere, siger ornitologen Kurt Due Johansen, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF’s) caretakere for Odense Fjord.

Han foreslår, at alle danske Natura 2000-områder snarest bliver gået nøje igennem med henblik på at få belyst problematikken med surfere, der kan skræmme fuglene.

I mange danske vildtreservater og Natura 2000-områder er der vedtaget færdselsregler for brætsejlads, og på den måde forebygger man konflikter mellem sejladsen og fuglenes interesser.

Derfor er der brug for en opstramning på området, så der i samtlige beskyttede fugleområder bliver sikret passende forstyrrelsesfrie områder for fuglene, mener Kurt Due Johansen.

- Jeg kan sagtens forstå, at surferne vil ud på de lavvandede fjorde, men det duer ikke at slippe brætsejlerne løs i vildtreservater eller Natura 2000-områder. Her bør der tages større hensyn til de fugle, som vi i Danmark har et særligt stort ansvar for at passe på, siger Kurt Due Johansen.

Ornitologen påpeger, at DOF Fyn for godt et år siden har haft konstruktive møder med kitesurferne på Fyn.

Dialogen resulterede i, at kitesurferne fik en større forståelse for betydningen af fredfyldte Natura 2000-områder og vildtreservater.
Men siden da er antallet af surfere, der ofte er uorganiserede, vokset i fjorden og presset på de fuglebeskyttede områder er øget markant, og i år er der flere surfere end nogensinde tidligere.

- I Seden Strand i Odense Fjord ligger der undertiden op imod 20.000 rastende vandfugle. Mange af dem risikerer at blive skræmt væk og måske helt forsvinde fra fjordområdet, hvis brætsejlads, der finder sted på alle tider af året, får lov til at tiltage i stort omfang.

Aktuelt kan vi frygte, at flokken af fældende svaner bliver stresset og tvinges væk til ringere fourageringsområder til skade for bestanden, siger Kurt Due Johansen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 33 28 38 33.
Mobil. 21 24 22 75.

Kurt Due Johansen,
Tlf. 66 10 01 40 – 23 68 86 92.