Røde glenter og fiskeørne i fremgang

tirsdag 19. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Først fik den mægtigste af alle vores rovfugle, havørnen, sit gennembrud i den danske natur, så den i dag kan ses over det meste af landet. Nu er også den røde glente vidt udbredt som ynglefugl i Danmark. Og fiskeørnen er måske så småt ved at følge trop med to par i Jylland og et på Sjælland. Der er grund til at glæde sig over de store rovfugles renæssance i den danske natur, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Havørnen nærmer sig i disse år et halvt hundrede ynglepar i Danmark, og bestanden af røde glenter ser i denne ynglesæson ud til at runde 120 ynglende par.

Også fiskeørnen er i fremgang, om end den er beskeden. I mange år har der kun ynglet et enkelt par fiskeørne i Danmark, men denne sommer er der mindst tre par med reder, to i det jyske og et på Sjælland.

- Der er al mulig grund til at glæde sig over rovfuglenes succes, for der er næppe en gruppe af fugle, som gennem tiderne i vores kultur har været mere efterstræbte og hadede end netop rovfuglene. I disse år høster vi frugterne af manges års indsats med at informere sagligt om rovfuglenes levevilkår og vigtige rolle i naturens husholdning, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- I kraft af bedre oplysning og en større åbenhed omkring rovfugle er der opstået en generel folkelig forståelse for de kødædende fugle, enten det er arter, som jager selv, eller det er glenter, som primært lever af ådsler, og på den måde i stil med gribbe rydder op i naturen, siger Egon Østergaard.

Mens havørnen, der genindvandrede som ynglefugl i Danmark i 1995, har haft fremgang hvert år lige siden, er det gået langsommere med den røde glente, som i 1975 på ny blev dansk ynglefugl efter mange årtiers fravær.

Efter en frugtbar indvandring de første år, stagnerede bestanden af glenter i en årrække, men de seneste fire-fem år er kurven over antallet af røde glenter i Danmark vokset markant.

Kun i de flade vestjyske terræner synes den røde glente at mangle, ellers er den i stort set alle landsdele.

- Lad os nu håbe, at også fiskeørnen for alvor får sit gennembrud i den danske natur. Vi burde have ynglesteder og fiskerige leveområder til et halvt hundrede par fiskeørne, siger Egon Østergaard.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF.
Tlf. 97 47 62 10 – 31 16 20 30.