Lærke fra Middelhavet har ynglet i Danmark

tirsdag 19. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommeren 2011 har budt på et sensationelt ynglefund af korttået lærke på Rømø i Vadehavet. Lærkeparret, der har fået mindst en unge på vingerne, giver næring til spådommene om et stigende antal sydlige fuglearter i Nordeuropas natur de næste årtier som følge af klimaændringerne. Det danske ynglefund af korttået lærke er det først kendte for arten i Nordvesteuropa, oplyser DOF.
Jan Skriver
Hvad angår varmegrader har sommeren 2011 hidtil ikke været noget at skrive hjem om, men ornitologisk set har den sendt en yderst varm nyhed på vingerne.

For første gang nogensinde er det konstateret, at korttået lærke har ynglet i Danmark. Artens nærmeste traditionelle yngleområder ligger i Frankrig og Spanien. Hovedudbredelsen for korttået lærke, der minder om en lille, lys sanglærke, findes i landene omkring Middelhavet.

- Det må betegnes som en sensation, at korttået lærke har ynglet i Danmark. Men når det er sagt, falder ynglefundet fint i tråd med de spådomme, som Klimaatlasset kommer med for udviklingen i Europas fuglefauna de næste cirka 70-80 år, siger biolog Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Klimaatlasset – A Climatic Atlas of European Breeding Birds – er udarbejdet af den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International, som DOF er en del af.

I atlasset spås det netop, at mange sydlige arter som for eksempel korttået lærke kan være på vej til at udvide deres leveområder mod nord.

- Klimaatlasset forudser, at korttået lærke de næste årtier vil ekspandere fra regionen omkring Middelhavet og nordpå til blandt andet Sydsverige, Nordtyskland og Polen. Men det vil formentlig være en overraskelse for de fleste, at Danmark og Rømø allerede nu har haft korttået lærke som ynglefugl, siger Henning Heldbjerg.

A Climtic Atlas of European Breeding Birds forudser for eksempel også, at arter som silkehejre, hærfugl, slangeørn og spottesanger frem mod 2080 vil vandre ind som nye ynglefugle i Nordeuropa, mens arter som strandskade, stor præstekrave, sølvmåge, grågås og skarv vil gå tilbage som danske ynglefugle.

Korttået lærke, der lokalt er en almindelig ynglefugl i Nordvestafrika, Spanien, Portugal, Italien og østpå til Tyrkiet og landene omkring Sortehavet, holder til i tørre, sandede og stenede områder. Den ynder ofte kystnære landskaber med tørre mudderflader bevokset med salturter.

Og det var netop i sådan en type landskab, at ornitologen Thorkil Brandt gjorde denne sommers opsigtsvækkende ynglefund, som blev holdt hemmeligt, indtil parret og deres unger var fløjet fra reden.

- Ynglefuglenes tarv er det vigtigste, og der var ingen grund til at friste nysgerrige til at begive sig tæt på redeområdet, så derfor slipper nyheden først ud nu, da ynglesæsonen er forbi med succes for lærkerne. Parret har fået mindst en unge på vingerne, men der har sandsynligvis været flere. Da fuglene færdes meget skjult omkring rede og unger, har det været vanskeligt at fastslå det nøjagtige antal, siger Thorkil Brandt, der hvert forår bruger cirka 10 koncentrerede dage på at registrere og tælle ynglefugle på Rømø.

Korttået lærke bliver næsten hvert år set i Danmark som en meget sjælden gæst på trækket. I reglen har der hidtil kun været tale om enlige fugle, der ses kortvarigt.

Selv om korttået lærke stedvist er en almindelig fugl sydpå i Europa, så er bestanden i nedgang i flere lande. Øget opdyrkning og fragmentering af landskabet – opsplitning af leveområderne – har i EU givet arten en plads på Fugledirektivets bilag 1 over arter med en ”ugunstig bevaringsstatus” i Europa. Korttået lærke er derfor strengt beskyttet i EU.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Thorkil Brandt,
Tlf. 87 50 80 40 – 30 25 53 04.