Ugens fuglested: Almindingen, Bornholm

mandag 11. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Almindingen er man næsten sikker på at kunne se traner, der yngler i moserne. Rørhøg, skovsneppe og rødrygget tornskade er blandt de andre spændende fugle, der kan opleves i sommermånederne.
Joy Klein
Almindingen, midt på Bornholm, er en af de største samlede skove i Danmark og dækker 60km2. Området var tidligere en træløs hede, hvor der var fælles græsning for hele øen – deraf navnet Almindingen, der betyder ”alle mænds”. Staten begyndte at genplante Almindingen i 1800 og nu rummer området store nåletræsbevoksninger, løvskov og flere moser og skovsøer. Det store moseområde Ølene på 112ha blev vildtreservat i 1942 p.g.a. sit enestående fugleliv. Det omfatter store engområder, gamle tørvegrave og en sø. To andre store moser er Bastemose, der er ret tilgroet med især rørskov og pil, samt Svinemose, der minder om en tørvemose med rørskov.

Udover de almindelige skovfugle er området hjemsted for ynglende trane, hvepsevåge, duehøg, natravn, skovpiber, rødstjert, skovsanger, broget fluesnapper og træløber. Karakterfugl for skovene i Almindingen er skovsneppen, der kan opleves når den flyver over trætoppene i skumringstiden. I Ølene yngler grågås, rørhøg, trane og rødrygget tornskade, samt vadefuglene vibe, dobbeltbekkasin og svaleklire. I Bastemose og Svinemose kan man se lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, troldand, rørhøg og trane. Vandrikse, grønbenet rørhøne, blishøne samt nattergal, rørsanger og rørspurv holder også til i moserne. Om foråret og om sommeren kan man være heldig at se fiskeørn over søerne, eller en lærkefalk der jager efter guldsmede.

Bornholm var det første sted i Danmark, hvor der ynglede sortspætte, men den er nu forsvundet. Perleugler har også ynglet i skovene, senest i 2010, hvor et par benyttede én af de mange redekasser sat op af DOFs caretakergruppe, men det ser desværre ud til at de har svigtet i 2011.

For at komme rundt i Almindingen anbefales det at bruge Naturstyrelsens vandretursfolder med et udmærket kort. Det dækker dog ikke Ølene. De fleste skovveje kan bruges af kørestol, men det er ikke tilfældet for de afmærkede vandreture. Den mest tilgængelige mose er Bastemose, hvor der er et handicapvenligt fugletårn. Mosen ligger lige syd for én af hovedvejene gennem Almindingen, nemlig Segenvej mellem Rønne og Østermarie. Der er ligeledes et handicapvenligt fugletårn ved Ølene, samt to ”almindlige” fugletårne. De ligger ved Ølenevej, som fører nordpå fra rute 38 mellem Aakirkeby og Nexø, ca. 5km øst for Aakirkeby. Efter ca. 4km kommer man til Ølene og fugletårnene.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Almindingen i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt link til Naturstyrelsens folder om Almindingen.

For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd / Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.