Klogt at udskyde Nationalpark Skjern Å

tirsdag 5. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fuglene og naturen vinder ved at udsætte indvielsen af Nationalpark Skjern Å til tidligst 2013. Nu bør Ringkøbing Fjord, Tipperne, Værnengene og hederne Lønborg og Borris inddrages i nationalparken, så åen, fjorden, engene og hederne kommer til at spille sammen i en ambitiøs nationalpark til gavn for naturens mangfoldighed, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
- Det er glædeligt og klogt, at forligskredsen bag Nationalpark Skjern Å har udskudt indvielsen, så vi kan få en ny høringsrunde, hvor Ringkøbing Fjord, Tipperne, Værnengene, Lønborg Hede og Borris Hede kommer til at indgå i en samlet og ambitiøs nationalpark. Det vil give en mere varieret og sammenhængende natur og forbedre levevilkårene for fugle og fauna, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

DOF støtter formålet med etablering af nationalparker i Danmark, men foreningen har hidtil været kritisk overfor Nationalpark Skjern Å.

Dansk Ornitologisk Forening mener, at det forslag til en nationalpark i Skjern Å-området, der nu er sendt til hjørnespark, har været alt for præget af industrilandbrugets interesser i forhold til naturens.

- Folketinget har med sin beslutning om at udsætte Nationalpark Skjern Å forhindret, at begrebet nationalpark bliver devalueret. Det hidtidige forslag lagde op til en nationalpark, hvor 40 procent af arealet var landbrug uden visioner om naturvenlige driftsformer til gavn for fugle, dyr og planter. Med en ny behandling og en inddragelse af fjorden, engene og hederne vil vi få en ny chance for at tænke stort på naturens vegne, siger Egon Østergaard.

DOF påpeger, at der bør være klare målsætninger for driften af de landbrugsarealer, der ligger i danske nationalparker. For landbrugsdriften er på mange måder en forudsætning for flere af de naturtyper, som eksempelvis Nationalpark Skjern Å skal beskytte og forbedre med flere fugle, dyr og planter til følge. Det er for eksempel de ferske enge med deres store naturrigdomme i overgangszonen mellem vand og land. Her er der brug for græssende dyr, som kan holde landskabet åbent.

I det hele taget efterlyser Dansk Ornitologisk Forening, at intensivt landbrug i den kommende nationalpark bliver konverteret til ekstensivt landbrug, hvor den naturvenlige drift er i højsædet.

Regeringen har udpeget fem områder som nationalparker. Den første, Nationalpark Thy, blev indviet i 2008, mens Nationalpark Mols kom med i 2009 og Nationalpark Vadehavet blev en realitet i 2010. Nationalpark Skjern Å skulle have været indviet i sommeren 2011, men kan nu tidligst blive en realitet i 2013. Danmarks femte område, der er udpeget som nationalpark, er Kongernes Nordsjælland, der forventes indviet i 2012.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand i DOF.
Tlf. 31 16 20 30.