Ugens fuglested: Føns Vang

fredag 1. juli 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Føns Vang er en genetableret sø nord for Assens på Fyn og har et rigt fugleliv – som noget specielt kan man opleve en hel del sorthalsede lappedykkere – her midt på sommeren med unger på ryggen.
Joy Klein
Føns Vang, på vestkysten af Fyn, er en sø der først blev genetableret i 2005-2006 men er allerede blevet et af Fyns fineste fuglesteder. Oprindeligt var området en del af Gamborg Fjord, men blev drænet for omkring 200 år siden og derefter udnyttet som landbrugsjord, indtil genopretningen blev gennemført, med dannelse af en sø på over 100ha og etablering af tre øer for ynglefugle.

Fuglene indfandt sig så snart søen var etableret og der er nu et rigt fugleliv. Sorthalset lappedykker var en af de første fuglearter, der dukkede op, og om sommeren kan fuglene ses overalt på søen med deres små unger, der får en sejltur på forældrenes ryg. Andre lappedykkere, der yngler her, er toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker og lille lappedykker. Nordisk lappedykker ses af og til. Der er en hættemågekoloni på én af øerne med 350-400 par og en lille flok klyde yngler her som eneste vadefugl.

Om sommeren ses desuden knopsvane, grågås, mange ænder – deriblandt knarand, spidsand og skeand – og blishøne. Rørhøg ses over området og havørn kommer regelmæssigt på besøg, hvor den jæger over søen eller sidder i et træ.

Man kan køre hele vejen rundt om søen på nogle småveje og der er flere steder hvor man kan standse. Rute 313 mellem Nørre Åby og Assens fører forbi østenden af Føns Vang. Ved at dreje af fra vejen i retning Føns (ca. 5km syd for Nørre Åby) kommer man straks til en lille holdeplads på højre hånd (ved et skilt ”Henkastning af affald forbudt”). Ved at følge hjulsporet ned til vandet får man en flot udsigt over den østlige del af søen. I den vestlige ende af søen kan man køre ind til en opholdsplads lige nord for indgangen til hotellet, for at komme tættere på fuglene i denne del af søen. Man kan også stoppe ved kirken for at få en panorama over området, men herfra er fuglene lidt på afstand.

Bortset fra hvis man vil gå eller cykle på asfaltvejene er der ingen mulighed for at gå en tur rundt om søen, da der ikke er anlagt sti. Der er heller ikke bænke eller picnicpladser. Tiden vil vise om det er noget der følger…

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Føns Vang i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.