Ugens fuglested: Vrads Sande

mandag 27. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vrads Sande er kun et lille område i Midtjylland og antallet af fuglene er ikke overvældende – men det er et enestående og smukt sted, og om sommeren er der garanti for både bynkefugle og rødryggede tornskader.
Joy Klein
Vrads Sande er en grydeformet lavning dannet under sidste istid, hvor vandet fossede ud af en gletsjerport og efterlod en sandsteppe, der efterfølgende blev til et flyvesandsområde med mange indlandsklitter. I dag er klitterne dækket af lyng samt spredte enebærbuske og træer, og området er omgivet at plantager. I midten af gryden ligger en mindre hedesø. Området er fredet og der laves naturpleje – bl.a. afgræsses arealet af kreaturer, og selvsåede træer fjernes.

Området tiltrækker typiske hedefugle: hedelærke og skovpiber yngler her, og bynkefugle er meget synlige i landskabet, da de ofte sidder øverst på en høj plante og synger. De rødryggede tornskader falder ligeledes i øjnene, når de spejder ud fra toppen af en busk eller flyver ned efter bytte. Sortstrubet bynkefugl ses regelmæssigt, og stor tornskade har ynglet her nogle få gange. På lune sommeraftener kan man være heldig at høre en natravn snurre fra en af de omkringliggende plantager.

Man kan komme til Vrads Sande fra Velling, der ligger på rute 453 mellem Skanderborg og Nørre Snede, lige nord for Bryrup. Fra rundkørslen midt i Velling By drejer man mod vest til den lille landsby Vrads, hvorfra der køres mod nordvest mod Hjøllund. Snart kommer man til Vrads Sande. Vejen snor sig gennem området og der er flere små holdepladser hvor man kan parkere. Man kan se en del af området fra vejen og man kan nyde en rigtig flot udsigt hvis man klatrer op på bakken vest for vejen, men man kan også gå rundt i terrænen – dog er der ingen anlagte stier.

Som kontrast til det åbne hedelandskab kan man gå en tur i Velling Skov lige øst for Vrads Sande og lytte efter skovfugle. Skoven er enestående ved at have landets største bevoksning af 250-300 årige bøge. Der er mange hule træer og derfor ret mange hulrugende fuglearter, f.eks. huldue, sortspætte, stor flagspætte, broget fluesnapper og spætmejse. Det anbefales at benytte Naturstyrelsens folder over Velling Skovene, der har et kort der viser P-pladser og stierne. Det skal bemærkes at mange af stierne i skoven er ret stejle og smalle, og det kan derfor være nemmere at gå på de anlagte skovveje. Der er en fin udsigt over Salten Ådal fra udsigtspunktet Velling Kalv.


Klik på link til højre for at komme ind på siden om Velling Skovene og Vrads Sande i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt links til Naturstyrelsens folder om Velling Skovene.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.