Fyn er fin – nu også for traner

torsdag 23. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efter omkring 200 års fravær yngler Europas højeste fugl, tranen, igen på Fyn. Danmarks bestand af traner nærmer sig i disse år 150 par
Jan Skriver
For første gang i nyere tid yngler tranen på Fyn. Et par har fået en unge i et område med skovmoser og enge ved Ravnholt Gods nær Ryslinge på Midtfyn.
For at beskytte de sjældne ynglefugle har Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling på Fyn i samarbejde med godset sat skilte op, der opfordrer områdets gæster til at tage hensyn til tranerne.

- Vi henstiller til, at folk holder sig til vejene og ikke begiver sig ud på de enge, hvor traneparret ofte søger føde sammen med deres unge, siger Henrik Kalckar Hansen, der er formand for DOF Fyn.

Det er formentlig første gang i omkring to hundrede år, at tranen yngler i det fynske landskab.

Det succesfulde par ved Ravnholt Gods kan varsle en ny epoke med adskillige ynglende traner på Fyn, spår DOF-formanden.

- Jeg tror, at der sagtens kan komme til at yngle en halv snes tranepar på Fyn, for erfaringerne fra flere andre landsdele viser, at et pionerpar med ynglesucces kan bane vejen for større antal.

De senere år har vist os, at selv små isolerede skovmoser og fredfyldte vådområder kan tiltrække ynglende traner. I 2010 blev der overraskende fundet et par på Langeland, siger Henrik Kalckar Hansen.

For bare få årtier siden blev tranen betragtet som de store vidders ynglefugl med de vidtstrakte, øde nordvestjyske klitheder som eneste realistiske yngleterræner i Danmark.
Men i løbet af to-tre årtier er bestanden af ynglende traner i det danske landskab mangedoblet, så den i år eller de allernærmeste år ventes at nærme sig 150 par.

I Dansk Ornitologisk Forenings caretakerprojekt holder man nøje øje med udviklingen i den danske tranebestand, og i 2010 blev der registreret op imod 127 tranepar på 90 lokaliteter landet over.

I år er der kommet adskillige nye lokaliteter og endnu flere ynglepar til, blandt andet det fynske par, der allerede i 2010 trompeterede i området og viste, at der var optræk til yngel.

Nordjylland og Bornholm huser de tætteste danske bestande af traner, men de senere år er stort set alle landsdele i Danmark kommet med som yngleterræner for de store fugle.

I 2010 blev det konstateret, at tranen i disse år yngler i et mere eller mindre sammenhængende bælte fra den dansk-tyske grænse i syd til Skagen i nord.

Endnu mangler tranen sit helt store gennembrud som ynglefugl på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, hvor kun enkelte par har ynglet uregelmæssigt.

Tranen er i fremgang i alle lande i Nord- og Vesteuropa. Sverige huser den største bestand med flere end 12.500 par, men også Tyskland og Norge huser tusindtallige bestande.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Henrik Kalckar Hansen,
Formand DOF Fyn,
Tlf. 30 70 90 38.