DOF: Nej til forårsjagt på grønlandske fugle

onsdag 27. april 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Grønlands Landsstyre ønsker at genindføre forårsjagt på bl.a. ederfugle og lomvier. Dansk Ornitologisk Forening retter en indtrængende appel til grønlandske politikere og myndigheder om at udvise ansvarlighed overfor naturen.
Dansk Ornitologisk Forening har fremsendt flg. brev til grønlandske politikere og myndigheder:
"Det er med den største bekymring at Dansk Ornitologisk Forening - den danske partner i BirdLife International - erfarer, at Grønlands Landsstyre agter at genindføre forårsjagt på visse fuglearter, bl.a. ederfugle og lomvier. Foreningen har forsøgt at få indsigt i forslaget via Grønlands Hjemmestyre, men her tilbageholder man alle oplysninger om forslaget. Forslaget ventes behandlet af Landsstyret i dag, onsdag den 27. april 2005.

Den nugældende fuglebekendtgørelse er kun godt et år gammel, og i Grønland er der netop gennemført en stor oplysningskampagne for bl.a. danske miljøstøttemidler. Disse 2,3 mio. kr må anses for spildt, hvis Landsstyret nu handler direkte i strid med de anbefalinger der lå i oplysningskampagnen til den grønlandske befolkning.

Grønlands Naturinstitut har i de seneste år offentliggjordt resultater fra undersøgelser, der viser en tilbagegang for visse vandfuglearter på 70-80% i Vestgrønland inden for de seneste cirka 40 år. Forskerne vurderer, at netop den tidligere tilladte forårsjagt samt illegal ægsamling er hovedårsagen til denne drastiske nedgang i fuglebestandene. Også andre undersøgelser viser at flere af de fuglearter der jages i Grønland har store problemer på grund af intensiv jagt i Grønland.

Det er med hovedrysten at det internationale samfund må opleve den grønlandske fugle- og naturforvaltning. Den slingrekurs, der praktiseres, vinder ingen respekt, og det gør det yderst vanskeligt at vinde troværdighed hos samarbejdspartnere både blandt jægere og blandt fugle- og naturbeskyttere. Ikke mindst turisterhvervet må opleve frustration over den manglende vilje hos grønlandske politkere til at bevare og genopbygge de fuglebestande som mange mennesker har et stort ønske om at opleve og beskytte for eftertiden.

Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Danmark - skal på ovenstående baggrund indtrængende opfordre de grønlandske landsstyrepolitikere til at udvise ansvarlighed. Forårsjagt på fugle er ikke alene en trussel imod de grønlandske fuglebestande og de grønlandske jagtmuligheder i fremtiden. Forårsjagten på fugle er også en trussel imod Grønlands omdømme i resten af verden."

Læs om DOF's grønlandske fuglegruppe Timmiaq.