Ugens fuglested: Tystrup-Bavelse Søerne

mandag 20. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tystrup-Bavelse Søerne, der ligger syd for Sørø på Midtsjælland, er især kendt for store forekomster af fugle om vinteren, da søerne er længe om at fryse til – men de er også værd at besøge om sommeren, hvor man kan opleve fuglelivet i en naturskov og i en spændende mose.
Joy Klein
Tystrup Sø og Bavelse Sø ligger i en tunneldal dannet under istiden og er gennemstrømet af Susåen. Søerne er omringet af et bakket landskab med landbrug og store skove. Nogle steder langs bredderne er der rørskov og nogle steder fladvandsområder.

Der er et varieret fugleliv hele året rundt, både i skovene, på engene og på markerne omkring søerne. Skovene huser ynglende småfugle, rovfugle og ugler. Især Naturskoven Suserup Skov er spændende, da den har ligget hen som ”urørt skov” i generationer. Derfor er der mange hule træer, der tiltrækker ynglende spætter, spætmejse, huldue og broget fluesnapper.

Øst for Suserup Skov ligger Tamosen, hvor man tidligere har gravet tørv, og som nu ejes af Naturstyrelsen. Her er tre småsøer midt i ferske enge, der afgræsses af kreaturer om sommeren. Her yngler bl.a. knopsvaner og grågæs. Et fugleskjul er indbygget i en naturlig bakke på kanten af mosen og man kan derfor se fuglene på tæt hold.

Man kan lave en god tur med parkeringspladsen ved Suserupgård som udgangspunkt. Derfra kan man gå østpå ad en sti til Tamosen og fugleskjulet. Undervejs kan man flere steder se ud over søen. Fra den samme parkeringsplads kan man gå vestpå og komme ind i Suserup Skov. Det skal understreges at man kun må gå på de afmærkede stier og at man skal være opmærksom på at der er risiko for at døde grene kan falde af træerne, da denne er en naturskov!

Man kan komme til Tystrup Sø ad rute 157 mellem Sorø og Skælskør, der passerer nordenden af søen. Omkring 800m nord for Kongskilde Friluftsgård går en vej østpå, hvorfra man efter 1½km drejer til højre for at komme til Suserupgård og parkeringspladsen. Det er en god idé at benytte sig af Naturstyrelsens folder om Kongskilde-Tystrup Sø, der har kort over området i den nordlige ende af søen.

Det kan være interessant at besøg Kongskilde Friluftsgård, hvor naturafdelingen – der formidler områdets natur og landskab - er åben alle dage i sommerhalvåret fra kl. 11 – 15. Der er borde og bænker og grillpladser på stranden ved Frederikskilde Skov (øst for Friluftsgården).

Husk også at besøge søerne om vinteren, hvor der kan ses store flokke af gæs (især sædgæs), svaner, ænder (især troldænder) og blishøns, samt lappedykkere og skalleslugere. Havørn ses jævnligt, og i skovene er der mejser, finker, spætter og korsnæb. Hvis man er heldig kan man se isfugl ved Susåens udløb.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Tystrup-Bavelse Søerne i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt links til Naturstyrelsens folder over Kongskilde-Tystrup Sø.For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.