Ros til De Konservatives opbakning til naturen

torsdag 16. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard roser De Konservative for deres tilslutning til en omlægning af EU-landbrugsstøtten til mere natur. DOF har i årevis argumenteret for denne omlægning, der sikrer landmændene samme støtte som tidligere, samtidig med at alle borgere får mere natur.
Tine Stampe
“Det er meget positivt, at Det Konservative Folkeparti nu melder grønt for at kæmpe for den danske natur i landbrugslandet," siger Egon Østergaard."Skal Danmark have et mere varieret landskab, så skal landbruget producere mere natur for de støttekroner, som EU’s skatteborgere betaler.”

De Konservative vil bruge 10 pct. af landbrugets EU-støttemidler på 7,3 mia. kr. til mere naturpleje.

“Hvis de konservatives udmelding også omfatter en vilje til at forbedre den øvrige danske naturarv, så tegner der sig et spændende politisk landskab fremover," fortsætter Egon Østergaard. "De store nedskæringer, der reeelt er sket det seneste årti, fx på naturovervågning og naturgenopretning har været udtryk for en klar nedprioritering af den danske natur, så det er positivt, hvis de konservative nu er kommet på grønne tanker.”

Det har i mange år været en af DOF's mærkesager at belønne landmænd for at lave natur i stedet for gyllemarker. DOF's øvrige forslag til nye virkemidler i landbruget er
•at husdyrene skal tilbage i landskabet
•at landbruget skal betale for at forurene
•at arealet med lysåben natur, fx heder og overdrev, skal fordobles
•at der skal udlægges mosaik af smånatur i og ved de dyrkede marker, såkaldte lærkepletter og vildtstriber.

Disse virkemidler vil ligeledes på kort tid effektivt kunne forbedre naturindholdet i landbruget.

Yderligere oplysninger hos Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 31 16 20 30