Ugens fuglested: Gribskov

torsdag 16. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I Gribskov i Nordsjælland - Danmarks næststørste skovkompleks - kan man ikke kun tage på skovtur men også opleve mange spændende skovfugle, deriblandt hvinand, svaleklire og rødrygget tornskade.
Joy Klein
Gribskov ligger på en stærkt kuperet nord-sydgående højderyg vest for Esrum Sø. På de højeste bakker midt i skoven er plantet rødgran, mens der på de lavere arealer mod øst og vest findes løvskov, græsningsarealer, moser og søer. Skoven er statsejet og man kan gå rundt i hele skoven på skovvejene. Mange steder er der etableret grillpladser med borde og bænke. Naturstyrelsens vandretursfoldere om Gribskov giver detaljerede kort og mange oplysninger om hele området.

En stor del af fuglelivet er koncentreret i de mange store lysninger og vandområder. En af de mest spændende fugle, der yngler her, er svaleklire. Gribskov er dens kerneområde i Danmark - over 20 ynglepar findes i skoven. Området er også vigtigt for rødrygget tornskade: lokaliteten huser omkring 100 ynglepar. I skoven finder man også huldue, skovpiber, rødstjert, skovsanger, broget fluesnapper, dompap og kernebider. Der er en lille bestand af både sortspætte og lille flagspætte, flere ynglepar af isfugl og bjergvipstjert, og flere ynglende rovfugle, deriblandt rød glente.

Takket være de mange redekasser, der er sat op rundt om mange af søerne, har Gribskov en ynglebestand af hvinand, der er enestående for Danmark. På søerne kan man også se lille lappedykker, grågås og krikand.

Hvis man kommer i bil kan man nord for Hillerød køre enten mod Tisvilde ad Helsingevej (afkørsel fra rute 19) eller mod Gilleleje ad rute 227 (afkørsel fra rute 6 mellem Hillerød og Helsingør – drej ind på Nødebrovej). Begge veje fører gennem Gribskov, hvor der er talrige muligheder for at parkere og gå ind i skoven. Man kan også tage toget fra Hillerød – enten mod Tisvilde eller mod Gilleleje. Der er flere stationer og trinbrætter på begge strækninger.

En anden mulighed er at besøge Møllekrogen, hvor der er to tårne (det ene er handicapvenligt) med udsigt over den sydvestligste hjørne af Esrum Sø, rørskov og krat samt en skarvekoloni. Man kommer hertil ved at dreje ind på Stenholtsvej mod Nødebo i rundkørslen på rute 6 mellem Hillerød og Helsingør. Efter ca. 400m finder man en P-plads på venstre hånd. På den modsatte side af vejen fører en sti til de to tårne.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Gribskov i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt links til Naturstyrelsens foldere over skoven.

For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd / Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.