Ugens fuglested: Skagen

tirsdag 31. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Skagen – Danmarks nordligste spids – er leveringsdygtig i både rovfugle og sjældne fugle. Skagen er en af Danmarks vigtigste lokaliteter for fugletræk om foråret og bliver lige nu besøgt af mange fuglekiggere fra hele landet.
Joy Klein
Skagen by ligger midt i et varierende landskab med mange muligheder for at se på fugle. Nord for byen er et naturreservat, hvor landskabet er fladt og præget af hede og sumpområder. Her yngler traner, rørdrum og flere sumpfugle. Nordpå er der en bred sandstrand der går over i den smalle sandodde, Grenen, der strækker sig østpå og er et populært mål for turister. Syd for byen består landskabet af en blanding af plantager og klitter. Nogle af klitterne er ret høje og dermed gode udsigtspunkter for fugletrækket.

Forårstrækket begynder normalt i marts og varer ind i juni. I marts/april kommer lærker, viber, kragefugle, duer, drosler og andre småfugle. I begyndelsen af maj ankommer flere og flere langdistancetrækkere som svaler, sangere og andre insektædere, sammen med fjeldvåge, fiskeørn og dværgfalk. Fluesnappere, bynkefugle og mursejlere viser sig lidt senere og til sidst – ca. midt i maj måned – kommer de sidste fugle fra syden: havesanger, kærsanger og karmindompap. På samme tidspunkt kan man se hvepsevåge, lærkefalk, aftenfalk, hedehøg og sort stork. Biæder og gulirisk ses regelmæssigt.

Strandene tiltrækker terner, måger og vadefugle der er færdige med at yngle. Sidst på sommeren ses almindelige kjover ude over havet og om efteråret er der gode chancer for at se ride, mallemuk, sule og storkjove.

Skagen er især berømt som fuglelokalitet pga rovfugletrækket – både antallet af arter samt totalantallet af trækkende rovfugle gør at Skagen er enestående blandt europæiske fuglelokaliteter. Stedet er også kendt fordi der er chancer for at se sjældenheder – især i maj/juni når der blæser varme vinde fra syd eller sydøst. I de sidste år er der for eksempel set steppehøg, kejserørn, lille skrigeørn, lille tårnfalk, sneugle, rødrygget svale og lille fluesnapper.

Der er mange steder man kan stå og se på fugletrækket, men en af mulighederne er at køre ad Batterivej (drej til venstre lige når man forlader Skagen by på vej til Grenen) og ud til enden ved Nordstranden, hvor man kan parkere og derefter gå op på en af klitterne. Herfra kan man se både de fugle der trækker over havet, og de der trækker over land, og man kan se en del af naturreservatet. På vej tilbage kan man parkere i kanten af Batterivej og gå en tur for at se efter trækkende og rastende småfugle.

Flagbakken er et meget populært udsigtspunkt og det kan blive trængt på toppen, men det er en rigtig god udsigtspost for trækfugle. Bakken ligger på højre hånd af hovedvejen lige før den når Skagen by sydfra. Den lille P-plads i bunden af bakken er som regel fyldt op på gode trækdage og man skal derfor parkere i vejkanten. Derefter følger man en stejl og sandet sti op til toppen.

Til afveksling kan det anbefales at gå en tur på Gyvelstien, der går rundt om en del af Skagen Plantage. Man kan parkere på P-pladsen på vestsiden af hovedvejen lige før Skagen by. Plantagen er altid et besøg værd, men især i maj eller juni når der ses mange forskellige skovfugle.

Skagen Fuglefestival holdes i år i Kristi Himmelfartsferien og omfatter en kunstudstilling, et informationscenter, ringmærkning af fugle, fugleture og en ”Open Air” event på Flagbakken.

Klik på link til højre for at komme ind på siden om Skagen i serien ”Ture på egen hånd”. Her kan man finde flere oplysninger om området samt links til hjemmesiden om Skagen Fuglefestival og til Naturstyrelsens folder over Skagen Plantage.


For at hjælpe folk til at finde frem til gode fuglesteder i Danmark, har DOF oprettet en hjemmeside der hedder ”Ture på egen hånd Danske fuglesteder”. Indtil videre er 70 fuglelokaliteter omtalt på siden, men nye steder tilføjes efterhånden.

For at gøre opmærksom på siden – og for at inspirere fugleinteresserede til at besøge en lokalitet de måske ikke har prøvet før – bringer vi i nyhedsbrevet i løbet af sommeren en serie om ”Ugens fuglested”. Vi vil ikke kun præsentere de allerede godt besøgte steder, men også nogle af de mindre kendte lokaliteter. De vil være spredt ud over hele landet og være fordelt på træksteder, vådområder, skove og det åbne land.