Stort skridt fremad for engfuglene

mandag 16. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard ønsker miljøministeren tillykke med, at det endelig er lykkedes af få Agger Tange og Harboøre Tange lagt under Miljøministeriets forvaltning. DOF har så sent som i november sidste år presset kraftigt på for denne ordning.
Tine Stampe, kommunikationschef i DOF
"Der er al mulig grund til at ønske ministeren tillykke med de nye områder," siger Egon Østergaard. "De to tanger har tidligere været nogle af Danmarks fineste engfugleområder, og det er grotesk, at det har taget så lang tid at flytte et skøde fra Trafikministeriet til Miljøministeriet, så området kan forvaltes optimalt. Siden 1990erne er antallet af ynglende engfugle på Harboøre Tange raslet ned, fordi den tidligere ejer, Trafikministeriet, ikke har haft interesse i og kapacitet til at lave den rigtige naturpleje. "

"Hele forvaltningen af disse områder er desværre et godt eksempel på, hvor galt det kan gå," fortsætter Egon Østergaard. "I '80erne og '90erne var det nogle fantastiske lokaliteter, men fordi de ikke blev plejet ordentligt, er de ynglende engfugle, som vibe, stor kobbersneppe, brushøns og almindelig ryle gået voldsomt tilbage eller helt forsvundet. En ganske lille forhindring og manglende vilje til at gøre det rigtige har givet en stor negativ effekt. Det koster ikke alverden at gøre det rigtige, og jeg er sikker på, at Naturstyrelsen nu vil rette op på skaderne igen."

"Jeg glæder mig til at se almindelig ryle og stor kobbersneppe vende tilbage til deres tidligere yngleområder på engene i forhåbentligt de samme mængder som tidligere," slutter Egon Østergaard.

Yderligere oplysninger: Egon Østergaard, tlf. 24 45 31 55