Kritik af Finlands forårsjagt på kriseramte ederfugle

tirsdag 3. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Bestanden af ederfugle i Østersøen er cirka halveret de seneste få årtier. Alligevel har den lokale regering på Ålandsøerne, der er en selvstyrende øgruppe, som hører under Finland, tilladt jagt på ederfugl om foråret. Jagten gik ind 1. maj. Fuglebeskyttelsesorganisationer i Danmark, Sverige og Finland protesterer over forårsjagten og opfordrer EU til at gribe ind
Jan Skriver
Ederfuglen har de seneste årtier været i alvorlig krise i Østersøen, og bestanden er gået dramatisk tilbage.

Men det har ikke afholdt den lokale regering på Ålandsøerne, der er en selvstyrende øgruppe i det finske rigsfællesskab, i på ny at tillade forårsjagt på ederfugle med virkning fra 1. maj 2011.

Så i disse dage, da fuglene er ved et grundlægge den næste generation, kan jægerne på øgruppen, der består af 6.500 større eller mindre øer og skær i den nordlige del af Østersøen, skyde de gamle hanner af de store dykænder.

- Der er al mulig grund til at tage kraftig afstand fra forårsjagten på ederfugle. Det er udtryk for dårlig forvaltning, når man tillader at skyde fugle i deres yngletid. Set i lyset af ederfuglens kraftige tilbagegang i Østersøen i almindelighed og i Finland i særdeleshed, virker forårsjagten på Ålandsøerne urimelig og helt i strid med moderne og anstændig naturforvaltning, siger Egon Østergaard, der er næstformand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Forårsjagt går ikke alene ud over de fugle, som skydes. Jagten forstyrrer og forringer ynglemulighederne for de andre arter af fugle, der generelt er sårbare på denne årstid.
Med beslutningen om at genindføre forårsjagten på ederfugle er Finland sammen med Malta det eneste land i EU, der tillader jægere at skyde fugle i fuglenes yngletid.

EU-domstolen slog i 2005 fast, at Finland med Ålandsøernes forårsjagt på ederfugle og havlitter handlede i strid med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det fik dengang finnerne til at stoppe forårsjagten på øgruppens ederfugle, mens havlithannerne fortsat kunne jages i en periode om foråret.

Nu har Ålandsøerne så besluttet at genoptage den kritiserede forårsjagt på de kriseramte ederfugle.
I Sverige lyder der stærkt kritiske røster over forårsjagten.

- Det er ansvarsløst at tillade jagt i yngletiden særligt set i lyset af, at bestanden af ederfugle på bare få årtier er halveret. Det ålandske selvstyre har spillet fallit over for en lille, men indflydelsesrig jægerlobby, siger Dennis Kraft på vegne af Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

De svenske ornitologer opfordrer den svenske miljøminister til at tage kontakt til sin finske kollega for at få bremset forårsjagten.

- Ederfuglen er et symbol for hele Østersøen, og ederfuglene på Ålandsøerne tilhører den samme population som ederfuglene i Stockholms skærgård. Både biologisk og etisk er det forkert at drive jagt på fugle om foråret. Man gør indhug i kapitalen og nøjes ikke med at høste renterne, som efterårets jagt er udtryk for, når man tager af overskuddet, siger Dennis Kraft fra SOF.

Fuglebeskyttelsesorgansationen BirdLife Finland fordømmer beslutningen om at genoptage forårsjagten på ederfugle i strid med EU’s direktiver.

Og organisationen opfordrer EU til at tage affære overfor situationen på øgruppen i den nordlige del af Østersøen. Der er kommunalvalg på Ålandsøerne til efteråret.

Ifølge BirdLife Finland kan noget tyde på, at genoptagelsen af forårsjagten kan hænge sammen med, at visse politiske kræfter, der er imod den finske naturbeskyttelse med afsæt i EU, vil tækkes vælgere med rødder i gamle jagttraditioner på øerne.