Skærpet overvågning i Vejlerne efter ægtyveri

torsdag 28. april 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I et af Danmarks vigtigste reservater for sjældne vandfugle har der i flere år været mistanke om ægrøvere. Efter tyveriet i april af godt 200 grågåseæg vil der blive holdt et ekstra vågent øje med fuglene
Jan Skriver
Politiet ransagede onsdag ejendommen til den fjerkræavler i Løvel ved Viborg, som en sen aften midt i april blev grebet på fersk gerning med rygsække, der indeholdt 217 grågåseæg, som han og hans søn havde stjålet på et tyvetogt i et af Danmarks vigtigste reservater for vandfugle, Vejlerne i Nordvestjylland.

Politiet, der havde en repræsentant fra Naturstyrelsen og en ansat fra de veterinære myndigheder med under onsdagens ransagning, fandt ikke umiddelbart andet end æg fra fasaner i rugemaskinerne hos fjerkræavleren.

Den midtjyske fjerkræavler har med sit tyveri af æg fra mindst et halvt hundrede reder af grågæs i Vejlerne, der huser Danmarks største bestand af grågæs på cirka 1.200 par, sat ekstra fokus på beskyttelsen af sjældne ynglefugle.
Og i reservatet bliver der set med stor alvor på sagen.

- I mere end 60 år har Vejlerne været et af de mest lukkede og bedst beskyttede danske yngleområder for sårbare og truede arter som rørdrum, plettet rørvagtel og sortterne, der alle er internationalt beskyttet. Ægtyve i rørskovene og rørsumpene kan true disse sjældne fugle, når de ubudne gæster forvolder store forstyrrelser.

Vi vil nu skærpe den lokale overvågning og øge opmærksomheden på de områder, der huser værdifulde bestande af ynglefugle. I dag er det i kraft af ekstremt gode teleskopkikkerter let at holde øje med åbne terræner. Og med mobiltelefoner kan naboerne og vi hurtigt varsko hinanden og politiet, hvis der bliver konstateret yderligere mistænkelig adfærd i de normalt fredfyldte områder, siger Poul Hald-Mortensen, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vejlerne.

- Driftsleder Mogens Andersen og reservatets naboer har i de senere år haft mistanke om, at der huserede ægtyve i området, fordi der flere gange på mistænkelig vis er set biler sent om natten nær ved de rørskove, hvor der yngler tætte bestande af grågæs, siger biologen.

Den midtjyske fjerkræavler, der blev anholdt før midnat torsdag 14. april nord for Viborg efter en timelang flugt fra Vejlernes gåseterræner, hvor to naboer til reservatet havde opdaget de ubudne gæster på rov i rørskovene, er endnu ikke sigtet i sagen. Hos politiet i Thisted oplyser man, at sagen fortsat er under behandling.

I Vejlernes natur af saftige grønne enge og rørsumpe har årets første gulgrønne gæslinger de seneste dage vist sig på åbne arealer, hvor de græsser med deres forældre. På denne årstid er der masser af proteinrige skud af græsser og vandplanter, som disse vegetariske vandfugle lever af.

Det er vinterens længde og forårets kulde, der afgør, hvornår der er gæslinger i det grønne.
I Vejlerne er bestanden af grågæs fulgt i tre årtier. Her kan de tidligste observationer af årets første gæslinger alt efter vinterens længde sprede sig over et tidsinterval på mere end tre uger fra begyndelsen til slutningen af april.

Det tidligste, der er set grågæslinger i Vejlerne, er 5. april. Det var efter en af de grønne og ekstremt milde vintre.

Det seneste med grågæslinger i Vejlerne er 27. april. Det var i foråret 2010 efter den lange hårde vinter 2009/2010.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75