Biobrændstoffet jatropha udleder flere klimagasser end olie

tirsdag 22. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Europæiske firmaers udvinding af biobrændstof fra planten jatropha er en dårlig investering for miljøet og biodiversiteten, siger Niels Riis fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). BirdLife International har netop dokumenteret, at biobrændstof fra den afrikanske afgrøde jatropha udleder op til seks gange flere klimagasser end fossilt brændstof. Samtidig ødelægger jatrophaplantagerne værdifuld natur
Tine Stampe
BirdLife International dokumenterer nu i en rapport, at biobrændstof fra afgrøden jatropha, som producenter af biobrændstof har store forventninger til, giver op til 6 gange flere klimagasser, end brugen af fossilt brændstof. I rapporten tages der højde for drivhusgasudslip i hele produktionen af biobrændstoffer og der ses ikke blot på ændringer i arealanvendelsen, men også transport, dyrkning, olieudvinding og raffinering.

Jatropha dyrkes bl.a. i Kenya, hvor et stort plantage-projekt lige nu truer et værdifuldt naturområde i Dakatcha Woodlands, der dækker 32.000 hektarer på Kenyas kyst. Området har stor betydning for bevaring af den international biodiversitet og er hjemsted for en række globalt truede fuglearter. Området er samtidig et af de sidste områder af relativt intakt kystnært skovområde i Kenya.

"DOF har gennem flere år arbejdet sammen med Nature Kenya, som er BirdLife Internationals kenyanske partnerorganisation," siger Niels Riis, som er medlem af DOF's hovedbestyrelse. "Vi har et projekt i Dakatcha Woodlands, som går ud på at sikre de lokale familiers indkomst uden at ødelægge områdets natur. Nature Kenya vandt sidste år en stor sejr i retssystemet i Kenya, hvor de fik stoppet et italiensk biobrændstoffirmas planer om at omlægge 50.000 hektar åben græsningsskov i Dakatcha Woodlands til jatrophaplantage. Men nu er et nyt projekt på vej."

"Der er et stærkt pres fra biobrændstofsfirmaer i Europa for at få lov til at rydde titusindevis af hektarer mangfoldig natur i Kenya og en lang række andre lande til brug for biobrændsel, selv om f.eks. jatropha ikke opfylder EU's kriterier for bæredygtighed," forklarer Niels Riis. "Derfor vil DOF gerne have bindende standarder for bæredygtighedskriterierne i EU, så det sikres, at i hvert fald ingen EU-lande vil kunne markedsføre jatropha-olie som biobrændstof. Det kunne passende være et hovedpunkt for det danske formandsskab foråret 2012."

"I DOF mener vi, at de planlagte biobrændstofplantager i Dakatcha Woodlands i Kenya skal stoppes. Udviklingen af biobrændstof skal være reelt bæredygtigt og enhver udvikling af Dakatcha Woodlands skal gennemføres på en måde, der tager hensyn til alle interesser. Dette projekt truer med at ødelægge livsgrundlaget for befolkningen og et område, som er vigtigt for biologiske mangfoldighed og er hjemsted for en række truede dyrearter."

Yderligere oplysninger:
Niels Riis, HB-medlem, DOF: tlf. 2210 7276
Serah Munguti, Joan Gichuki eller Alex Ngari, Nature Kenya: tlf. +254 20 3537568

Fakta:
• Den danske biobrændstoflov blev i 2009 ændret og CO2 afgiften fordoblet.

• Alle biobrændstoffer i Danmark er nu fritaget for CO2-afgift, uanset om de overhovedet leverer en CO2 reduktion og uanset om de opfylder EU's bæredygtighedskriterier.

• Biobrændstoffernes afgiftsfritagelse er således en støtteordning, der årligt koster staten ca. 170 mio. kr.

• Regeringens nye energiplan fra februar 2011, ’Energistrategi 2050’, stiller krav om iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i transportsektoren i 2020.

• I DOF´s projekt med Nature Kenya har vi bl.a. støttet lokalbefolkningen med honningudvindings- og forarbejdningsudstyr, campingudstyr til udvikling af økoturisme, udvikling af naturresourceforvaltningsplan for Dakatcha, løn til fugletællere samt en egentlig kampagne for at bevare Dakatcha Woodlands og forhindre, at jatropha-biobrændselsprojektet bliver endeligt godkendt.

• Støtten kommer fra projektpuljen under Projektrådgivningen med 2,7 mio. kr. over 3 år.

• Dakatcha Woodlands er hjemsted for over 20.000 mennesker fra Watha og Giriama stammerne, og de fleste lever af smålandbrug. De dyrker afgrøder såsom ananas, kassava og majs, som både skal brødføde familier og sælges på det lokale marked.

• Samfundet er afhængigt af skovområderne til drikkevand og brænde, og de omkringliggende træer og planter er en vigtig kilde til plantemedicin. De fleste benoere har familiemedlemmer begravet i området.

• Området er et af de eneste to kendte levesteder for sokokevæver - en truet fugleart. Flere andre truede fuglearter findes også i området, herunder båndslangeørn, Fischers turako og sokokepiber.

• Hvis hele produktions- og forbrugsprocessen tages med i betragtning, så viser BirdLife-rapporten, at jatropha vil medføre to en halv til seks gange så meget drivhusgasudledning, afhængigt af hvad jorden har været brugt til før.

• Hovedårsagen er, at skov, som lagrer store mængder CO2 i bevoksningen og mulden, skal ryddes for at gøre plads til at dyrke jatropha.

DOF nyhed fra september 2010 om DOF´s projekt i Dakatcha, Kenya