Vandene ved at tø op til grågæssenes familieliv

tirsdag 15. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I flere uger har utålmodige grågæs parvist ventet på varmen og isens tilbagetog, så de kan få gang i familielivet. Nu er fjorde, søer og moser mange steder ved at være isfri, så der er udsigt til en påske med grågæslinger
Jan Skriver
De seneste uger har de gamle grågæs ventet på enge, græsarealer og marker tæt på deres klassiske redesteder i rørskove og ved sumpede søbredder.

Nu er vandene mange steder åbne, og ynglesæsonen er for alvor indledt hos Danmarks op imod 10.000 par ynglende grågæs.

Mange års forskning i grågæs i blandt andet Utterslev Mose ved København har vist, at grågåsen i reglen først parrer sig, når der er åbent vand på ynglestederne.
Og det er der så småt ved at være nu.

Rugetiden er cirka 28 dage for en grågås.
Så vi skal hen til cirka 15-20. april, før de gulgrønne gæslinger viser sig på åbne arealer for at græsse med deres forældre. Da vil der være masser af proteinrige skud af græsser og vandplanter, som disse vegetariske vandfugle lever af.

Det er vinterens længde og forårets kulde, der afgør, hvornår der er gæslinger i det grønne.
Ornitologen Hanne Kapala har i mange år fulgt de tillidsfulde grågæs, der yngler i Utterslev Mose. De tidligste gæslinger, hun har set i mosen de seneste 20 år, var fremme 8. april 1990, mens det seneste kuld først dukkede frem på græsset 12. maj 1996 efter en hård vinter med isdække på søerne et stykke ind i april.

Også i reservatet Vejlerne i Nordvestjylland er bestanden af grågæs fulgt i årtier. Her kan observationerne af forårets første gæslinger ligge indenfor et tidsinterval på mere end tre uger i april.

Det tidligste, der er set grågæslinger i Vejlerne, er 5. april. Det var efter en af de grønne og ekstremt milde vintre.

Det seneste med grågæslinger i Vejlerne, der huser Danmarks største ynglebestand af grågæs på mere end 1.400 par, er 27. april. Det var i foråret 2010 efter den lange hårde vinter 2009/2010.