Fiskehejrekoloni hærget af landmand

onsdag 20. april 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dræbte fugleunger og smadrede æg mellem de væltede redetræer.
Knud Flensted
Mens de voksne fiskehejrer fløj skrækslagne rundt blev en stor fiskehejrekoloni ødelagt natten mellem tirsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2005. Ynglekolonien lå ved Karlskov nær Uhe i Give Kommune vest for Vejle. En opmærksom buschauffør bemærkede den ulovlige udåd og alarmerede DOF, men da var det desværre for sent. Mindst 40 fiskehejrereder var ødelagt, og den samlede koloni har måske været så stor som 50-100 par, hvoraf kun nogle enkelte redetræer muligvis endnu står tilbage i de nærliggende bevoksninger. Der har været en fiskehejrekoloni på lokaliteten i en årrække, og hejrekolonien ved Karlskov var en af de største og vigtigste for fiskehejren på egnen vest for Vejle. Den samlede bestand af fiskehejrer i Danmark er på 6000-7000 par, og fiskehejren er totalfredet.

DOF meldte straks den ansvarlige landmand til Skov- og Naturstyrelsen og Vejle Politi. Det er ulovligt at fælde træer med reder af kolonirugende fugle i perioden fra 1. februar til 31. juli. Desuden er fiskehejren og dens æg og unger fredet. Det er sandsynligt at landmanden har ønsket at fælde redebevoksningen for at få større landbrugstilskud til ejendommen. Hvis landmanden dømmes for overtrædelse af jagt- og vildtforvaltningsloven er straframmen bøde eller fængsel i op til 2 år. Desuden risikerer han at miste landbrugsstøtten.

Sten Nielsen, formand for DOF-Vejle, besigtigede gerningsstedet torsdag og fredag sammen med TV Syd. Her fandt han mange æg og døde unger samt mindst 40 reder væltet om på jorden. Op til 60 hjemløse hejrer er set i de fældede træer og på marken ved træerne.

Læs mere om fiskehejre her.

Se TV2-Syd's indslag her.