Blyhagl vejer fortsat for tungt i dansk natur

tirsdag 8. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
30 kontrolsyn forgangne vinter afslørede 3 tilfælde af illegale patroner, der har været forbudt i 15 år. Den tungmetalholdige ammunition, der ikke bliver nedbrudt i naturen, er farlig i generationer for fugle, dyr og mennesker
Jan Skriver
Selv om brug af blyhagl i Danmark blev forbudt i 1996, er der stadig danske jægere, som skyder med det yderst giftige tungmetal, der ikke bliver nedbrudt i naturen, så det kan skade både fugle, dyr og mennesker i generationer.

Det viser de kontroltilsyn, som Naturstyrelsen gennemførte landet over fra oktober 2010 til udgangen af januar 2011. Naturstyrelsens vildtkonsulenter lavede omkring 30 tilsyn, ofte i samarbejde med politiet.

657 jægere blev kontrolleret, og 3 af dem havde patroner med det forbudte bly i deres våben.
Ifølge forstfuldmægtig i Naturstyrelsen Caroline Bald er den netop afsluttede jagtsæsons kontroltilsyn foretaget i alle regioner af landet, undtagen Bornholm. Tilsynene er udført både ved kyster, i skove og i det åbne land, og de er lavet under forskellige jagtformer som selskabsjagter og enkeltmandsjagter med flere vildtarter som jagtobjekter, oplyser Caroline Bald.

- Det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende, at der 15 år efter forbuddet mod at bruge blyhagl til jagt, stadig er jægere, som anvender de miljøskadelige patroner, siger Hans Meltofte, der er formand for Naturpolitisk Udvalg i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi frygter, at brugen af de giftige hagl er særligt udbredt ved jagt i vådområder, hvor ænder og andre svømmefugle efterfølgende æder dem i stedet for kråsesten, og derfor bliver forgiftede. Men det har vi ikke kunnet få udspecificeret af Naturstyrelsen, siger Hans Meltofte.

Det er blandt andet efter pres fra DOF, at kontrollen med de farlige blyhagl er intensiveret.
Foreningen var med til at stille skarpt på problematikken allerede i 1970’erne, da hundreder af tons blyhagl hvert år blev spredt i danske vådområder.

Dengang blev det påvist, at der i de vestjyske fjorde, hvor der var en massiv jagt på vandfugle, lå op til 180 blyhagl pr. kvadratmeter fjordbund. Og 6 procent af alle gråænder havde de miljøfarlige hagl i kråsen.

De tre jægere, der havde blyhagl i deres våben under den forgangne vinters tilsyn, er blevet politianmeldt. Det er strafbart at købe, besidde og anvende blyhagl til jagt og regulering i Danmark. Overtrædelse af forbuddet mod blyhagl kan give helt op til to års fængsel, men normalt takseres denne form for naturkriminalitet til bødestraf.

Blyhagl bruges fortsat til jagt i Sverige og Tyskland, men det er forbudt at importere blyhaglene fra nabolandene til Danmark.
Noget tyder dog på, at der fortsat sker en omfattende illegal import af blyhagl. I 2009 undersøgte Dansk Jagtakademi og vildtbiologen Niels Kanstrup på foranledning af Fødevarestyrelsen omfanget af bly i patroner til jagter i Danmark. Det blev da skønnet, at der årligt bliver affyret en million blyhaglspatroner i den danske natur. Og det blev sandsynliggjort, at 100.000 af 700.000 nedlagte danske fasaner i 2008 var skudt med bly.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Hans Meltofte.
Tlf. 35 35 27 87.