Mystisk massedød blandt københavnske svaner

torsdag 3. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Omkring 30 knopsvaner og flere ænder er i løbet af den seneste måned fundet døde i søerne i København, flest i Peblingesøen. Nu foreligger resultatet af den første obduktion foretaget af Veterinærinstituttet, DTU
Jan Skriver
Efter omkring en måned med mystisk massedød blandt knopsvaner og ænder i Peblingesøen, den midterste af de fem store søer i København, er der nu kommet en mulig forklaring på dødsfaldene.
Veterinærinstituttet, DTU i Århus, har fået tilsendt tre døde svaner fra den københavnske sø, og en af fuglene er netop obduceret.

”På det foreliggende grundlag tyder det på, at svanen er død som følge af infektion med Leuconostoc, som kan give anledning til blodforgiftning og sepsis”, lyder det i konklusionen fra veterinærerne.

Leuconostoc er en slægt af bakterier, mens ”sepsis” er en infektion, der spreder sig i kroppen og kan udløse en overreaktion i immunforsvaret, hvorved livsvigtige organer kan stoppe med at fungere.

Den obducerede knopsvane fra Peblingesøen er en
han på 9,3 kilo. Den var i god stand, dog let afmagret, da den bukkede under.

- Da hovedparten af de døde svaner har været fuldvoksne og velnærede, er det næppe sult og kulde, der har taget livet af svanerne ved Peblingesøen. Da dødsfaldene yderligere er kommet i bølger med godt en uges mellemrum har det været nærliggende at få den mistanke, at fuglene kunne være blevet forgiftet. Måske har en gal person været på spil og har lagt giftigt foder ud til svanerne, der tilsyneladende får lammelser og dør kort efter, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

DOF informerede straks Københavns Kommune, da det i begyndelsen af februar stod klart, at der var tale om mange døde svaner, der pludselig bukkede under uforklarligt. I første omgang sendte kommunen kun svanerne til undersøgelse for fugleinfluenza, og derefter blev de desværre destrueret, hvilket har forsinket arbejdet med at opklare dødsårsagen mindst to-tre uger. Ikke engang de ringe, som svanerne har ringmærket med, blev registreret inden destruktionen.

- Det var rigtig ærgerligt, for var fuglene i første omgang blevet sendt til Veterinærinstituttet, DTU, så havde vi formentlig i dag været langt klogere på dødsårsagen.

Københavns Kommune har lovet, at man fremover vil sende døde fugle til grundigere undersøgelse hos Veterinærinstituttet, DTU i Århus. Her går man meget nuanceret til værks og analyserer for en lang række forhold, siger Knud Flensted, der påpeger, at disse undersøgelser er gratis for både borgere og myndigheder.

Biologen og svaneforskeren Pelle Andersen-Harild sendte for to uger siden af egen drift tre af de cirka 30 døde knopsvaner til analyse hos veterinærerne i Århus.

Det er takket være hans indsats, at der nu er kommet et resultat af den ene analyse, der kaster klarere lys omkring massedøden blandt svanerne i Peblingesøen. Undersøgelserne af de døde svaner fortsætter indtil en mere præcis dødsårsag og forklaring er fundet.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 33 28 38 33.
Mobil. 21 24 22 75.