Vandrefalke får øverste værelse på et af Danmarks største hoteller

mandag 14. februar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Onsdag 9. februar blev der i 88 meters højde på taget af Radisson BLU Scandinavia Hotel i København sat en specialdesignet redekasse op til vandrefalke. Denne vinter har to vandrefalke holdt til på hotellets logo. Nu venter alle spændte på, om Danmarks første storbyfalke vil etablere sig og yngle på hotellet, oplyser DOF.
Jan Skriver
Så er værelse nummer 2701 gjort klar på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70 i København. Det er 100 centimeter langt, 60 centimeter bredt og højden er 75 centimeter. Der er ingen minibar, til gengæld er udsigten en af de bedste over Danmarks hovedstad.

For værelset er en redekasse til vandrefalke, og det er anbragt allerøverst oppe som nr. 01 på 27. etage på en af Københavns højeste bygninger.
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i samarbejde med hotellet sat falkekassen op, fordi der siden før jul 2010 har holdt to vandrefalke til på bygningen.

I perioder har de elegante rovfugle dagligt siddet og spejdet fra firmalogoet på hotellet, der er et af Danmarks største med 542 menneskeværelser og så altså nummer 543 til falke.

- Det vil da være fantastisk, hvis vi kan få et par vandrefalke som faste beboere. Vi vil tage hensyn til falkene og deres eventuelle familieliv ved at give dem fred og ro i yngletiden. Normalt har vi om foråret og sommeren arrangementer på taget af hotellet, men hvis rovfuglene etablerer sig, vil vi vente med dem, til falkene er fløjet fra redekassen, siger Roy Kappenberger, der er direktør på Radisson BLU Scandinavia Hotel.

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for vandrefalken, Niels Peter Andreasen, tror, at der er rigtig gode muligheder for en hotelindflytning af et par vandrefalke på Amager Boulevard.

I millionbyen Hamborg var der i 2010 hele 11 par vandrefalke, der ynglede i midtbyen og i industriområder og nær havneterræner.
Det er karakteristisk, at ynglende byfalke i redekasser skal højt op i bybilledet, før de flytter ind.

- Erfaringer fra Nordtyskland fortæller, at vandrefalkekasser, der sidder højere end 80 meter oppe, bliver beboet det første år efter at kassen er sat op. Hvis redekassen sidder i 30-80 meters højde, går der væsentligt længere tid, ofte 4-5 år, inden falkene flytter ind. Jo højere, desto bedre. Så det tegner lovende, at falkenes redekasse i København sidder så højt, som tilfældet er, siger Niels Peter Andreasen.

Vandrefalken, der er et af verdens hurtigste dyr med en tophastighed i styrtdyk på 389 kilometer i timen, jager i storbyerne som regel duer, hættemåger, alliker, stære og solsorte.

I 2010 ynglede fire par vandrefalke i Danmark. Parret på Stevns Klint fik 4 unger, mens artsfællerne på Møns Klint fik 3 unger på vingerne. Også på Hammeren på Bornholms nordlige spids ynglede et par vandrefalke.

Danmarks fjerde par vandrefalke i 2010 ynglede i en redekasse på Mønbroen. Denne kasse er lavet af ornitologen Bjarne Hemmingsen, der også er mester for den nye redekasse på taget af Radisson BLU Scandinavia Hotel i København. Kassen på Radisson BLU Scandinavia Hotel får desuden installeret webcam en af de nærmeste dage, så man vil kunne følge med i falkenes familieliv, i fald de flytter ind og begynder at yngle.

Et af kassens raffinementer er en lille terrasse for falke, der skal lære at flyve. Vandrefalkeunger har brug for sådan en terrasse, hvor de kan baske med deres vinger og træne deres muskulatur, inden de kaster sig ud i livet som luftens herskere. Uden en platform foran redekassen, risikerer falkene at dratte ned inden de for alvor har lært at flyve.

Vandrefalken etablerede sig som dansk ynglefugl i 2001 – det var på Møns Klint - efter cirka 30 års fravær. Siden da er der udklækket et halvt hundrede vandrefalkeunger i den danske natur.

At vandrefalken efter år 2000 på ny er blevet en fast dansk ynglefugl skyldes primært fremgang i bestandene i vores nabolande. Brugen af gifte som for eksempel DDT er blevet forbudt, hvilket har banet vejen for frugtbare bestande af vandrefalke. Rovfuglene blev heller ikke efterstræbte, som de gjorde engang.

Særligt på baggrund af vandrefalkens kraftige fremgang i Nordtyskland, hvor bestanden er på et halvt hundrede par, og det sydlige Sverige, hvor der yngler 10-15 par, er der udsigt til flere falkepar i Danmark de kommende år.

- Jeg tror, at Danmark sagtens kan huse en bestand på rundt regnet 50 par vandrefalke, især fordi det har vist sig, at falkene meget gerne yngler i opsatte redekasser. Bare der er fred og ro, når vandrefalken etablerer sig, og masser af føde i form af fugle i passende størrelse lige i nabolaget, kan arten trives, siger Niels Peter Andreasen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.