Staten sælger ud af sine kronjuveler i Vadehavet

torsdag 20. januar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
På Mandø sælger staten nu en del af sine værdifulde naturbeskyttede områder til private landmænd. Ærgerligt og et skridt i den forkerte retning mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der frygter, at salget vil give øget pres på øens natur. I en tid med fokus på den truede biodiversitet er det ekstra kritisabelt, at staten sælger ud af sin natur i stedet for at beskytte den bedre til gunst for fugle, flora og fauna, mener DOF
Jan Skriver
Der er udsigt til flere konflikter mellem gæs og landbrug på vadehavsøen Mandø, og mulighederne for at redde sjældne ynglefugle i øens natur vil blive forringet, fordi statsejet jord kommer på private landmandshænder.

Det frygter Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der påpeger, at Vadehavets ynglefugle er i så dyb en krise, at der er brug for hver en hektar statsejet jord i området.

- Som et led i en jordfordeling på Mandø vil Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sælge cirka 50 hektar jord på øen til lokale landmænd. Dermed afskærer staten sig fra at praktisere en fuglevenlig og overordnet drift på øen, der er et Natura 2000-område, som er beskyttet af EU’s lovgivning på grund af sine internationalt betydningsfulde naturværdier. At staten på den måde sælger ud af sin natur er kritisabelt i en tid, da naturens mangfoldighed, biodiversiteten, i særlig grad er truet af ensidig og intensiv landbrugsdrift, siger Marco Brodde, der er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Han kalder det ærgerligt og dumt, når staten holder udsalg i den danske naturs kronjuveler, der risikerer at blive forringede af øget landbrugsproduktion. På vegne af DOF og fuglesagen frygter Marco Brodde, at flere landmænd vil ændre driften af flere arealer på Mandø, så der bliver mindre variation, plads og føde til fuglene.

- Konflikterne med gæssene, der slår sig ned i tusindtallige flokke på Mandø for at græsse, vil kun blive større, når staten sælger arealer til private, der har svært ved at acceptere de store fugleflokke på deres jord. Derfor kan Esbjerg Kommune, der er naturmyndighed for øen i Vadehavet, forvente et stigende antal krav om kompensationer fra de private landmænd, når kommunen eksempelvis med henvisning til naturbeskyttelse afviser en ansøgning om omlægning af driften, siger Marco Brodde.

- På Mandø klager de private lodsejere over de mange gæs på øen. Set i det lys er det klart en fordel med så meget statslig jord på øen som muligt. Staten kan tilbyde gæssene plads, mens private lodsejere vil kræve erstatning for den skade, som gæssene forårsager. Når staten ejer jorden, kan arealerne drives mere miljøvenligt uden at landbruget kræver erstatninger, siger Marco Brodde.

Mens det private landbrug som et led i en jordfordeling køber cirka 50 hektar af Mandø af FødevareErhverv, har Naturstyrelsen under Miljøministeriet overtaget et tilsvarende stort areal i det nordvestlige hjørne af Mandø. Her skal et engfugleprojekt give mere vand i terrænet og bane vejen for flere kobbersnepper, klyder og viber.

- Det er meget fint, at Naturstyrelsen nu sætter målrettet ind for at forbedre levevilkårene for vadefuglene på et hjørne af øen, men det er overordnet set forkert, at staten smider muligheden for en samlet forvaltning af Mandøs fugleliv ud ved at sælge til private, siger Marco Brodde.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Marco Brodde,
medlem af DOF’s hovedbestyrelse,
tlf. 30 35 16 37.