Få sovende måger i det danske vinterland

mandag 10. januar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Knap 25.000 stormmåger og godt 24.000 hættemåger blev talt og indrapporteret i den første landsdækkende tælling i Danmark af vintermåger på særlige overnatningspladser. Den danske kystnatur har international betydning for flere arter af måger
Jan Skriver
Uden is på vandene i den kystnære natur ville der formentlig have været flere end 100.000 stormmåger og hættemåger i Danmark omkring årsskiftet.

Men vintervejret fik facit til at bevæge sig ned ad i takt med cifrene på termometrene.

Dansk Ornitologisk Forenings mågetællere har tastet 24.867 stormmåger ind på DOF’s database over aktuelle fugleobservationer og 24.129 hættemåger. De største overnatningspladser er noteret i Svanemøllebugten nord for København, hvor 2.560 stormmåger gik til ro på isen, og ved Nordhavn med 2.770 hættemåger. De blev set trække mod øst til overnatning, og har sikkert tilbragt natten på isen et sted i Øresund.

Også Fåborg Havn på Fyn mønstrede en overnatningsplads for hættemåger, da 900 blev talt på lokaliteten.

Det oplyser ornitologen Hans Meltofte, der stod bag tællingen af kollektivt overnattende stormmåger og hættemåger i den sidste uge af 2010 og den første weekend af 2011.

Mågerne blev talt sidst på eftermiddagen, når de fløj mod deres nattesæder.

Hans Meltofte bebuder, at jule- og nytårstællingen af de små måger vil blive gentaget i flere vintersæsoner, så vi kan få en mere sikker viden om, hvor mange stormmåger og hættemåger, der opholder sig i Danmark i milde vintre.

Ligesom krager og alliker overnatter mange måger i vintermånederne kollektivt i flokke, der kan tælle adskillige tusinder.

Stormmåger og hættemåger opsøger særligt sikre lokaliteter, hvor de overnatter skulder ved skulder, mens de på mågemanér kommunikerer om mulighederne for at flyve ud i terrænet og finde føde næste morgen.

- Det er en fordel at være mange, når man overnatter, for så er der flere til at holde øje med rovdyr og rovfugle. Fuglenes kollektive overnatningspladser kan også fungere som ”informationscentre”, hvor mætte måger kan trække mindre heldige og sultne artsfæller med ud til føden næste dag. Sandsynligvis er det de mætte mågers kropssprog, der fortæller deres omgivelser, at de har haft succes med maden, beretter Hans Meltofte.

Danmark er traditionelt sammen med den vestlige del af Østersøen et kerneområde for både fældende og overvintrende hættemåger og stormmåger.
Selv om den danske kystnaturs betydning for mange måger er indiskutabel, har der aldrig tidligere været foretaget en kortlægning og en landsdækkende optælling af vintermåger.

- Måger er en ofte ringeagtet gruppe af fugle. Måske fordi de er så almindelige og så lidt eksotiske, siger Hans Meltofte.

Yderligere oplysninger:

Hans Meltofte.
Tlf. 35 35 27 87.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00