Musvitten er kanon vigtig

torsdag 14. april 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening har spurgt danskerne, hvilke fugle, der skal i den danske fuglekanon, og svaret er ganske klart: Musvitten, gråspurven og solsorten er de vigtigste fugle at kende.
Ligesom diskussionerne raser, når det drejer sig om litteraturkanoner og arkitekturkanoner, så kan der opstå mange tvister om hvilke fugle, alle børn i Danmark bør kende. Derfor spurgte Dansk Ornitologisk Forening bl.a. Politikens læsere til råds om, hvad de anså for at være de vigtigste fugle.

Og svaret er overraskende entydigt: Ligegyldigt hvilke argumenter man bruger, så er musvitten en klar vinder, tæt forfulgt af gråspurven, solsorten og rødhalsen. ”Vi havde nok ventet, at solsorten ville ligge i toppen,” siger Tine Stampe fra DOF, ”og faktisk havde vi slet ikke musvitten på vores egen liste, men det viser jo bare, at eksperterne ikke altid har øje for det umiddelbare og at man også skal lytte til dem, der skal bruge sådan en kanon.”

Der gives mange begrundelser for udvælgelsen af fugle, men langt de fleste er enige om, at de udvalgte fugle skal være genkendelige og nemme at opleve i naturen. Derfor kommer storken, som er en meget sjælden fugl i Danmark, også med på listen, fordi den ikke er sky og den er meget nem at få øje på, hvis man er i nærheden af reden.

Længere ned på listen bliver der større uenighed, hvor nogle ønsker, at fugle fra alle artsgrupper bliver repræsenteret, andre mener, at der også skal tages kulturhistoriske hensyn og andre igen mener, at listen skal afspejle forskellige levesteder.

”Der er tre markante vadefugle fra DOF’s kanonforslag, som slet ikke vækker genklang blandt bidragyderne,” fortæller Tine Stampe. ”Det kan man jo tage som et udtryk for, at folk mest ser på fugle i haverne. Så kan man enten vælge at sige, at det er godt nok, eller prøve at arbejde for, at børnene også skal til stranden og kigge på vadefugle og andre stranddyr.”

Den vedhæftede liste viser den samlede prioritering af fuglene, uafhængigt af kriterierne for udvælgelsen.

Flere oplysninger hos Tine Stampe, tlf. 22 12 65 25.

Generel liste i prioriteret rækkefølge:

musvit
gråspurv
solsort
rødhals
blåmejse
bogfinke
ringdue
stær
husskade
sanglærke
vibe
gøg
knopsvanen
nattergal
fiskehejre
gråand
gærdesmutte
hvid stork
landsvale
musvåge
skarv
stor flagspætte
tårnfalk
dompap
grågås
gråkrage
hættemåge
tyrkerdue