Fyn bliver endnu finere for fuglene

tirsdag 14. september 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kalder 2010 for lidt af et jubelår, når det gælder genskabelse af tabt dansk, fuglerig natur takket være Aage V. Jensen Naturfond. For få uger siden kom nyheden om, at Fiilsø i Vestjylland vil vende tilbage i landskabet. Og nu har Aage V. Jensen Naturfond fået køberet til godset Gyldensteens Inddæmmede Strand på Nordfyn, så et tidligere ørige og tørlagt havområde kan blive genskabt til glæde for fugle og fauna
Jan Skriver
En ny glose er på vej i det danske sprog. ”Uddigning” hedder den. Begrebet, der naturligt nok er det modsatte af inddigning vil blive ført ud i livet i kraft af den seneste nyerhvervelse af et dansk naturområde, som Aage V. Jensen Naturfond står bag.

Fonden har fået køberet til 616 hektar af godset Gyldensteens Inddæmmede Strand ved Bogense på den nordlige del af Fyn, så der kan genskabes en fjordarm og et ørige, der i praksis vil blive en del af et sammenhængende vådt naturområde ved Kattegat og med Æbelø som en perle i kystnaturen.

- Det er bemærkelsesværdigt, at der nu skal fjernes diger i en inddæmning, så et tidligere øhav kan komme tilbage. Det må være Danmarkshistorie, at der nu er udsigt til godt 200 hektar ny havoverflade i et land, der har noget nær verdensrekord i at bygge diger og tørlægge fjorde og vådområder, siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- I en tid hvor de forventede klimaændringer kan betyde højere vandstand i havene omkring Danmark og true de lavtliggende kystområder, taler de fleste om at forhøje og forstærke eksisterende diger. Her viser Aage V. Jensen Naturfond en anden vej ved at ”uddige” og give indvundet land tilbage til havet, siger DOF-formanden.

Der er store perspektiver for fuglene i en genskabelse af Gyldensteen Strand, der blev afvandet og opdyrket omkring 1960. I dag er området yderst fattigt på ynglefugle, og der er for eksempel ikke et eneste par ynglende viber i det terræn, der før inddigningen og afvandingen talte hundredvis af ynglende vadefugle fordelt på en halv snes arter.

Når den vestlige del af Gyldensteens Inddæmmede Strand igen bliver en lavvandet fjord med flere holme og øen Lindholm, ventes ederfugle, skarver, fiskehejrer og måske et par havørne at etablere sig. Og holmene vil tiltrække terner, måger og vadefugle.

I den østlige del af det 616 hektar store område kommer der en sø omkranset af tagrør. Her forventes der at indfinde sig rørdrummer, flere arter af svømmeænder og lappedykkere og måske sjældne sumpfugle som plettet rørvagtel.

På øen Langø vil skoven komme til at udvikle sig mere naturnært med gamle døde og døende træer, som vil være til glæde for hulrugende fugle som ugler, spætter og hulduer.

I det område, der hedder Reservatet, som i forvejen er rigt på fugle, fordi det består af en mosaik af enge og vandflader, vil der komme lidt mere vand og afgræsningen vil blive øget, alt sammen til glæde for endnu flere ynglefugle.

På det korte sigt vil flokke af svaner og gæs miste nogle af de dyrkede arealer, hvor de i en årrække har søgt føde i vinterhalvåret og i træktiderne, men for at kompensere for dette tab, vil 10 hektar af den vestlige del af Langø blive udlagt som fodermarker. Dermed vil gåseflokkene og sangsvanerne blive i området.

- Når området er genskabt vil Gyldensteen-arealerne sammen med Æbelø og de andre øer i ”Vadehavet” nord for Fyn knytte sig til rækken af unikke, danske naturperler, som Aage V. Jensen Naturfond ejer og driver med sigte på, at danskerne skal tilbydes de største naturoplevelser, siger Christian Hjorth, der kalder 2010 for lidt af et jubelår, når det gælder genskabelsen af tabt, dansk natur.

- Efter købet af Gyldensteens inddæmmede arealer står Aage V. Jensen Naturfond bag de tre største projekter til genopretning af tabt natur i Danmark. Udover Gyldensteen og Fiilsø er fonden i fuld gang med at genoprette højmoserne i Lille Vildmose. De tre områder kan blive nogle af de mest fuglerige terræner i den danske natur, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth,
formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20.