Fuglefolk i aktion for rovfugle på Malta

torsdag 9. september 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et halvt hundrede ornitologer fra flere europæiske lande drager i to uger af september i felten på Middelhavsøen for at beskytte trækkende rørhøge, hvepsevåger, fiskeørne og falke, der risikerer at blive ofre for krybskytter. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har tre repræsentanter med på den fredsbevarende fuglemission i Middelhavet
Jan Skriver
Rovfuglene er året rundt jagtfredet overalt i Europa, men på ferieøen Malta i Middelhavet risikerer mange trækkende rovfugle, der har ynglet i Nordeuropa, at blive ofre for krybskytters hagl og riffelkugler, når de på deres træk mod Afrika flyver over ferieøen eller raster en dags tid.

For at bremse den til tider massive illegale jagt på Malta arrangerer BirdLife Malta ”Raptor Camp 2010”, der finder sted i dagene fra 11. til 26. september, netop i den periode da fleste rovfugle, storke og hejrer passerer øen.
50-60 ornitologer fra en række europæiske lande vil deltage i aktionen, der er en slags fredsbevarende mission med rovfuglene i en hovedrolle.

- Med vores blotte tilstedeværelse prøver vi at lægge en dæmper på krybskytternes aktiviteter, siger Ole Friis Larsen, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings tre repræsentanter i rovfugleaktionen på ferieøen syd for Sicilien. De øvrige er Lars Ulrich Rasmussen og Kim Skelmose Madsen.

- Vi optræder synligt i terrænet, så krybskytterne ikke er i tvivl om, at der bliver holdt et vågent øje med dem. Og vi ved, at det har en præventiv virkning at deltage i aktionen, der ganske enkelt har til formål at få så mange rovfugle, storke og hejrer sikkert fra Malta over Middelhavet til Afrika som muligt. Vi kan se, at vores tilstedeværelse lægger en dæmper på krybskytterne, der advarer hinanden, når vi er der. Det fungerer i stil med en fartkontrol, der rygtes, hvorpå bilisterne letter foden på speederen mærkbart, siger Ole Friis Larsen.
Deltagerne i ”Raptor Camp 2010” har hver dag vagter, så de fra strategiske steder overvåger trækket fra solopgang og et par timer frem, når der for mange fugle er afgang efter en nats hvil på Malta. De prøver med andre ord at sende trækfuglene sikkert af sted, og væk fra ferieøens krybskytter. Alle trækfugle, skud og jagtlovsovertrædelser vil blive noteret under aktionen.

I reglen er der en pause i trækket og overvågningen i timerne omkring middag, men fra midt på eftermiddagen og dagen ud er det igen tid at holde øje med fugletrækket og krybskytterne, for på denne tid af dagen ankommer mange rovfugle og storfugle til Malta fra Sicilien.

- Kampen mod den illegale jagt på fugle, der trækker over Malta, er et langt sejt træk, hvor vores våben er oplysning og overvågning. Lovgivningen i EU er god nok, det er på det kulturelle og mentale plan, der skal arbejdes for at ændre situationen på Malta, siger Ole Friis Larsen.

- BirdLife Malta er i disse år målrettet i færd med at undervise øens skolebørn, så de får en større forståelse i fuglebeskyttelse. Der er uforholdsmæssigt mange jægere på Maltas begrænsede areal, nemlig 48 pr. kvadratkilometer, hvor vi i Danmark i gennemsnit kun har 3,8 jæger pr. kvadratkilometer, og vi er ellers et af de lande i Europa, der har flest jægere. Den store koncentration af jægere på Malta, forvandler til tider øen til et stort skydetelt, når trækfugle bogstaveligt talt vælter ind over terrænet i løbet af få uger om efteråret. Krybskytterne skyder på alt, og de gør de alle vegne, siger Ole Friis Larsen, der er medlem af DOF’s hovedbestyrelse.

Fra 13. september og to uger frem vil Ole Friis Larsen skrive dagbog på DOF’s hjemmeside, mens fugletrækket og krybskytteriet er på sit højeste på Malta. Man vil endvidere kunne holde sig opdateret ved at følge DOF på Twitter (se link til højre).

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.
Ole Friis Larsen,
tlf. 40 91 80 71.