Biobrændsel truer fortsat kenyansk fugleområde

onsdag 1. september 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Kenyas Nationale Miljøadministration har afvist at udstede en tilladelse til en 50.000 hektar stor biobrændselsplantage i Dakatcha Woodland, som er et fugleområde af international betydning (IBA). Samtidig opfordrer Miljøadministrationen dog Kenya Jatropha Energy A/S, virksomheden bag ansøgningen, til at nedskalere projektet til et lavere forsøgsniveau for derved at opnå en tilladelse, oplyser BirdLife International
Tina Møller
”Dette indikerer, at projektet, der indebærer, at 50.000 hektar af Dakatcha Woodland omdannes til biobrændselsplantage, stadig er i spil”, udtaler Paul Matiku, Direktør for BirdLifes kenyanske partner Nature Kenya. Dakatcha Woodland huser bl.a. den ene af kun to kendte bestande af den truede sokokevæver. Området er et knudepunkt for biodiversitet, og de lokale samfund er utroligt afhængige af det for at kunne overleve.

Kenya Jatropha Energy A/S, som er ejet af den italienske virksomhed Nuove Iniziative Industriali, har udset sig et område på i alt 50.000 hektar, som de ønsker ryddet og omlagt til dyrkning af Jatropha – en plante, der bruges til produktion af biobrændsel, men som er stort set utestet og potentielt aggressiv og ødelæggende. Planerne er en enorm trussel mod Dakatcha Woodland IBA’en, som udgør en stor del af det projekterede dyrkningsområde.

Kenyas Nationale Miljøadministration konkluderede efter at have foretaget en såkaldt VVM-redegørelse, en Vurdering af Virkninger på Miljøet, at projektet i sin nuværende form udgør en trussel for naturen og dyrenes levesteder, og at projektet ikke vil medvirke til at øge bæredygtig udvikling og forsvarlig miljøforvaltning. Miljøadministrationen fandt også undersøgelsen af Jatrophas anvendelighed utilstrækkeligt dokumenteret. Men samtidig opfordrede man Kenya Jatropha Energy A/S til at reformulere og nedskalere projektet til et bæredygtigt forsøgsprojekt, så en eventuel VVM-redegørelse kan igangsættes for alle 50.000 hektar.

”Vi kan forstå, at forsøgsprojektet allerede er fremlagt, men Miljøadministrationen har endnu ikke offentliggjort det”, udtaler direktør for Nature Kenya Paul Matiku. ”Ifølge loven om Miljøforvaltning og -koordinering skal der laves en ny VVM-redegørelse, når et projekt reformuleres.”

Paul Matiku understreger samtidig, at Kenya Jatropha Energy A/S var begyndt at rydde skovområder i Dakatcha Woodland før VVM-redegørelsen var sendt ud til høring. Han udtaler, at ”det er tydeligt, at virksomheden ikke har nogen form for respekt for loven.”

Direktør for BirdLifes Sekretariat i Afrika Julius Arinaitwe mener, at projektet bør afvises én gang for alle: ”BirdLifes partnere i Afrika og globalt har kommunikeret til de kenyanske myndigheder, at det vil være katastrofalt at ofre dette rige naturområde, som har global betydning og er altafgørende for tusindvis af mennesker, til fordel for en plantage til produktion af biobrændsel – en produktion, hvor besparelsen på kulstofområdet ikke er tilstrækkeligt undersøgt, og hvor den økonomiske gevinst samt fordelene for de lokale samfund og den nationale økonomi er tvivlsomme.”

Der er stadig håb for Dakatcha, men planerne er et foruroligende tegn på hvad fremtiden vil bringe. BirdLife mener, at 80 % af det biobrændsel, der påtænkes produceret i Dakatcha Woodland, er tiltænkt det europæiske marked for at sikre overholdelsen af EU’s CO2-målsætninger, mens kun 20 % vil blive brugt på det kenyanske marked.

”Europæiske virksomheders angreb på Kenyas dyrebare miljø er en skandale, men det er samtidig en kraftig advarsel på de globale spor, som EU’s vanvittige biobrændselspolitik efterlader,” udtaler Ariel Brunner, Chef for EU Politik ved BirdLifes Europasekretariat. ”Hvis EU ikke kommer til fornuft og laver markante ændringer i biobrændselspolitikken, kommer vi desværre til at se endnu flere sager som Dakatcha Woodland fremover.”

I begyndelsen af juli i år blev medarbejdere fra Nature Kenya angrebet af bevæbnede støtter af biobrændselsprojektet. Medarbejderne var i området sammen med en kenyansk nyhedsreporter, der ønskede at undersøge sagen nærmere, samt opsynsmænd fra Kenya Wildlife Service. Deres bil blev beskadiget, men ingen af medarbejderne kom noget til. To forbipasserende blev dog såret ved episoden.

Yderligere oplysninger
Biolog Thomas Lehmberg
Tlf. 33 28 38 14

Caretakerprojekt i Kenya
Dansk Ornitologisk Forenings caretakerprojekt i Kenya dækker udover Dakatcha Woodland også flere andre vigtige områder i Kenya, bl.a. de nærliggende områder Tana Deltaet og Arabuko-Sokoke Skoven. Projektet foregår i samarbejde med Nature Kenya.