Havørne reddet i et hjem af halmballer

onsdag 11. august 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I maj faldt ørnereden med Danmarks bedste havudsigt ned og to få uger gamle havørneunger kom i overhængende livsfare. En redningsaktion blev straks sat i søen, og nu er ørneungerne fløjet fra de halmballer, der blev deres redningsstation, oplyser Dansk Ornitologisk Forening
Det blæste kraftigt fra nordøst, og så kunne reden, der allerede lå skævt i toppen af fyrretræet på Tærøs landtange Skallehoved i farvandet mellem Møn, spidsen af Sydsjælland og Bogø, ikke holde skansen.

Den tunge rede drattede 10-11 meter ned og endte i et buskads med sit indhold af to bare få uger gamle dunede havørneunger.

- Vi opdagede om morgenen, at reden var væk fra toppen af træet, som de senere år har været en af Danmarks mest publikumsvenlige ynglelokaliteter for havørne, fordi man på afstand har kunnet følge fuglenes familieliv fint fra både Møn og Bogø, fortæller Jens Dithmarsen, der i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn er redekoordinator for havørnene på Tærø. Det betyder, at han i et samarbejde med et hold ørnevenner holder et særligt vågent øje med ørneparrets ve og vel på stedet.

- Med stor hjælp fra bestyreren på Tærø fik vi kort efter redens nedstyrtning anbragt halmballer under redetræet, så vi kunne løfte de blot ”hønsestore” ørneunger op i knap to meters højde, hvor de kunne ligge i sikkerhed for eventuelle rovdyr. Ungerne, særligt den ene som havde slået sin ene vinge, virkede noget medtagne, og de ville ikke have overlevet uden vores assistance, beretter Dithmarsen.

Efter at de 300 kilo tunge halmballer var bakset på plads, var der hurtig afgang fra Tærø, så ørneforældrene kunne komme tilbage til deres nødstedte og nu mere jordnære unger. Alt forløb, som det skulle.

- I kikkert kunne vi på afstand se, at hunnen en halv time efter at vi havde anbragt ungerne i den nye rede af halm, var tilbage for at inspicere stedet. Da reden lå lavt og skjult i vegetation, kunne vi ikke se ungerne. Men kort tid efter kom hannen hjem med føde. Det var lutter gode tegn. Efter en uge fik vi tilladelse af Vordingborg Kommune til at sejle over til havørnene for at tjekke, om alt var i orden i rovfuglenes nye hjem. Det var det. Ørneungerne lå fint og livskraftige i reden, siger Jens Dithmarsen.

Nu har de unge havørne så forladt deres menneskeskabte hjem af halm. Og vingerne har båret dem ud i omegnen af Tærø, hvor den næste tid også vil blive en prøvelse, for nu handler det om, at ørneungerne skal lære jagtens og selvstændighedens kunst.

Havørnene byggede første gang rede på Tærø i 2006, hvor de dog ikke fik noget ud af deres anstrengelser. Men i 2007 og 2008 gik ynglesæsonen flot med tvillinger begge år. Sidste år var der i reden en unge, der blev ringmærket.
Men nu er det så slut med afkom fra reden i fyrretræet på Tærø, for grenene, der bar ørnenes hjem, knækkede også i majblæsevejret.

- Det er da træls, for ørnereden var publikumsvenlig, og vi har flere gange holdt ”åbent hus”, når vi fra Møn på god afstand i teleskop-kikkerter har fulgt livet i den meget synlige rede. For ørnene er det også en skam, for de må have haft Danmarks bedste udsigt for havørne, fordi de har kunnet se hele horisonten rundt fra deres hjem, siger Jens Dithmarsen.

Yderligere oplysninger:

Jens Dithmarsen,
Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) redekoordinator for havørnene på Tærø.
Tlf. 41 28 83 75.

Dansk Ornitologisk Forening, Fuglenes Hus.
Tlf. 33 28 38 00.

Lennart Pedersen,
Leder af DOF’s Projekt Ørn.
Tlf. 40 15 66 20.