Succes med statsstøtte til kirkeugler

fredag 6. august 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den truede kirkeugle kan hjælpes med fodring. De foreløbige resultater af en statsstøttet redningsaktion tegner lovende. Ynglesuccesen er i denne sommer mere end tredoblet hos de kirkeugler, som fodres i yngletiden, skriver bladet Fugle og Natur
Kirkeuglen var engang den mest almindelige ugleart i Jylland, men nu er der kun omkring 100 par tilbage, og de er stærkt koncentreret i Vesthimmerland. Tidligere troede man, at det var mangel på redesteder, som var årsag til kirkeuglens alvorlige tilbagegang. Men forskning har vist, at det er mangel på føde til ungerne, som er hovedproblemet.

”Udviklingen i landbruget har betydet, at mange småbiotoper omkring gårdene er forsvundet til fordel for større marker. Desuden er der færre dyr på græs i vore dage. Det betyder, at kirkeuglerne får sværere ved at finde byttedyr nok i form af mus, regnorme og inspekter”, siger seniorforsker Peter Sunde fra Danmarks Miljøundersøgelser.

Faktisk var ungeproduktionen i den danske bestand helt nede omkring 1 unge pr. par, og hvis ikke udviklingen vendes, så vil kirkeuglen uddø i Danmark i løbet af få år. Men nu har Miljøministeriet bevilget 2,1 millioner kroner til en redningsaktion for de truede ugler. Den går blandt andet ud på at fodre uglerne med daggamle hanekyllinger, og det virker altså:

”Her i sommeren 2010 har der været en ynglesucces på over 80 procent hos de kirkeuglepar, der er blevet fodret. De kirkeuglepar, som ikke fodres, har kun haft en ynglesucces på omkring 25 procent. Det understreger, at fodring er effektiv som nødhjælp til den danske bestand af kirkeugler”, fortæller biologen Lars Bo Jakobsen, som overvåger de danske kirkeugler for Danmarks Miljøundersøgelser.

”Hos flere af de fodrede par har der været op til fire og endda seks unger i kasserne. Vi ved, at hvert par i gennemsnit skal have op mod 2,5 unger for at holde bestanden ved lige. Så hvis vi kan opnå flere af den slags store kuld, så er der måske basis for at bestanden igen kan sprede sig”, siger han.

Projekt Kirkeugle finansieres af Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet og foregår i et samarbejde mellem landboforeningen AgriNord, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg kommuner.

Projektets koordinator er skov- og landskabsingeniør Svend Lassen fra landboforeningen AgriNord: ”Vi har i forvejen kontakten til landmændene og vores medvirken i projektet kan være med til at fjerne den skepsis, som en del landmænd har overfor myndigheder og grønne organisationer”, siger Svend Lassen til Fugle og Natur.

Projektkoordinator Svend Lassen tlf.: 99989739