Dansk svineproduktion ødelægger natur i Sydamerika

fredag 6. august 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De 25 mio. svin, der hvert år produceres i Danmark, er ikke kun hårde ved den danske natur. De store mængder soja, der blandes i svinenes foder, dyrkes på den anden side af Atlanten, hvor et areal på størrelse med Sjælland beslaglægges til danske svin. Enorme sojamarker anlagt i Brasiliens træsavanne, cerradoen, truer den meget fuglerige naturtype. Det skriver Fugle og Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening
Dyrkningen af soja til danske svin beslaglægger 670.000 hektar jord på den anden side af Atlanten. Det svarer til et areal på størrelse med Sjælland eller 20 procent af det samlede danske landbrugsareal. Arealet er beregnet i et bachelorprojekt fra Geografisk Institut på Københavns Universitet. Projektet viser også, at dyrkning af byg og hvede, der udgør hovedparten af svinenes foder, beslaglægger et areal på 920.000 hektar i Danmark. Men 1/3 af det landbrugsareal, der føder de danske svin, ligger altså på den anden side af Atlanten. Det er mere, end man hidtil har regnet med, og det har store negative konsekvenser for natur og miljø både i Danmark og Sydamerika.

Pedro Develey, der leder Save Brasils afdeling for naturbeskyttelse, er bekymret for biodiversiteten i Brasilien. De senere år har der været stort fokus på, at landbrug bidrager til fældning af regnskoven i Amazonas. Men Pedro Develey peger på en anden naturtype i Brasilien, som i endnu højere grad mangler beskyttelse: ”Den brasilianske træsavanne, som hedder cerrado og ligger i det centrale Brasilien, er den mest truede habitattype i Brasilien. Opdyrkning er det største problem for naturbevaring. Indtil videre er 50 % af cerradoen opdyrket, og som konsekvens af det er 48 af cerradoens fuglearter truede. Ekspansionen af sojamarker er hovedansvarlig for den alvorlige situation”, siger Pedro Develey til Fugle og Natur.

Den massive import af soja til Danmark medvirker også til, at den danske natur er overgødet og udvikler sig til brændenælde-natur. Alt dette foder skal gennem dyrene og kommer ud i den anden ende. Der importeres altså enorme mængder næringsstoffer fra Sydamerika, som udledes i sårbare naturområder i Danmark. Produktet, svinene, eksporteres herefter til andre lande i Europa, Japan og Rusland. Danmark er hermed blevet en international losseplads for gylle.

Yderligere oplysninger: biolog Anja Eberhardt, DOF 33283825, 30549234