Verdens nordligste skestorke i Limfjorden ædt af ræv

mandag 12. juli 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ynglesæsonen 2010 er endt katastrofalt for 37 par skestorke i Danmarks ældste koloni for denne sårbare og truede kystfugl. Alle æg og unger i rederne er taget af en ræv, så der kommer ingen ny generation af skestorke på vingerne i Limfjordslandet denne sommer, skriver dof.dk
Jan Skriver
En ræv har spoleret ynglesæsonen for en koloni af skestorke, der med 15 år i træk som ynglefugl på lokaliteten er den ældste i Danmark og tilmed verdens nordligste for denne sjældne og sårbare fugleart.

37 par skestorke havde reder i kolonien, der ligger på en ubeboet og normalt rovdyrfri ø i et vildtreservat i Limfjorden.

Nu er kun enkelte knogler og fjerrester af få uger gamle skestorke tilbage sammen med de flade, forladte redeskåle.

Da vinteren var hård, vandrede ræven over isen ud til øen, men rovdyret nåede ikke tilbage til fastlandet, da forårets tøbrud i marts satte ind.
Det blev opdaget i begyndelsen af april, og en jagt på ræven blev sat i værk, men det mislykkedes at nedlægge ræven i vildtreservatet.

Selv om ræven var på øen, byggede 37 par skestorke reder, og det lykkedes for skestorkene i alle reder at få æg, der klækkede mod slutningen af maj.

Men da skestorkenes unger var få uger gamle, slog ræven til og åd rub og stub i rederne.

Kollapset i kolonien blev opdaget, da en ringmærker med licens fra Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum skulle sætte farveringe på årets unge skestorke i Limfjorden som en del af et hollandsk ledet forskningsprojekt, hvor skestorke bliver farveringmærket i flere lande i Europa. Projektet har blandt andet til formål at belyse, hvor stor en andel af unge skestorke, der overlever.

Nu har en nordjysk ræv sat en streg under den kendsgerning, at rovdyr og frugtbarhed for skestorke ikke kan forenes.

Hvis der er ræve, mink eller mårhunde på en yngleø, bliver skestorkene sammen med de andre kolonirugende fugle taberne.

Mens forløbet for skestorken i Limfjorden har været katastrofalt, så er ynglesæsonen 2010 en succes på øen Høje Sande nær udløbet af Skjern Å i Ringkøbing Fjord. For denne lokalitet har været helt fri for ræve.

Det har resulteret i, at 43 par skestorke har fået et sted mellem 50 og 80 unger på vingerne.
Kolonien i Ringkøbing Fjord er den hidtil største for arten i Danmark.

Også på øen Klægbanken i Ringkøbing Fjord har der ruget et enkelt par skestorke, men det er usikkert, om der er kommet noget ud af anstrengelserne.

Det er der til gengæld på øen Langli i Ho Bugt i Vadehavet, hvor 13 par skestorke har fået mindst 17 unger på vingerne. Også her har der været ræv efter vinterens isdække, men den blev fjernet under en regulering i marts, så øen kunne være fri for rovdyr til fuglenes yngletid.

En femte lokalitet i Jylland har i foråret huset skestorke med en adfærd, der tyder på, at en ny ynglelokalitet er på vej for arten i Danmark.

For yderligere oplysninger kontakt Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for skestorken:

Jan Skriver,
Birkesøvej 2,
Dokkedal,
9280 Storvorde.
Tlf. 98 35 21 39.
Mobil: 21 60 68 52.
Email: naturskriver@gmail.com