Ynglende havørne døde i Odense Fjord

onsdag 23. juni 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den voksne han og årets næsten flyvefærdige ørneunge er fundet døde på ynglepladsen på øen Leammer i Odense Fjord. De døde ørne er sendt til obduktion og nærmere analyser på baggrund af en mistanke om en akut forgiftning, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der har overvåget havørnene i Odense Fjord
Jan Skriver
Det har været en sorgens uge for fugle- og naturinteresserede, der fryder sig over de store rovfugles tilbagevenden til den danske natur de seneste årtier.

For i Odense Fjord, hvor et par havørne i foråret stiftede familie efter godt 100 års fravær i det fynske fjordlandskab, er ynglesæsonen endt brat og ulykkeligt.

I begyndelsen af denne uge blev den gamle havørnehan fundet død neden for reden på øen Leammer, der er et ynglefuglereservat, og oppe i den kæmpestore rede lå også ungen død.

- Ørnene var et symbol på den naturgenopretning, der har fundet sted de seneste år i Odense Fjord. Deres tilstedeværelse bidrog til en øget optimisme på naturens vegne. Med fundet af de døde havørne er vi mentalt bombet år tilbage, for der er kraftige indicier på, at rovfuglene er omkommet på grund af en hurtigt virkende gift. Ørnehannen og ungen er døde pludseligt, mens de har ædt af et bytte, som er bragt hjem til reden.

Hannen er drattet direkte fra redekanten og ned på jorden, så hurtigt er det gået. Men nu bliver ørnene analyseret, så vi kan få klarhed over vores mistanke om en forgiftning, siger Henrik Kalckar Hansen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling på Fyn.

DOF har på afstand overvåget havørnenes etablering som ynglefugle i Odense Fjord. De store rovfugle holdt fast til i fjorden i to år, inden de i oktober 2009 slog sig ned på øen Leammer, der er ejet af Hofmansgave Stiftelsen, oplyser Anders Vedel, der er DOF Fyns såkaldte redekoordinator for ørneparret i Odense Fjord. Det betyder, at han holder et særligt vågent øje
med ørnene og samler alle data om yngleparret.

På øen havde DOF Fyn i efteråret 2009 sat en redeplatform op til ørnene, der bare 11 dage efter opsætningen flyttede ind og byggede videre på reden.

I slutningen af marts lagde ørnehunnen æg, og 2. maj klækkede ægget. Ornitologerne kunne på afstand ved hjælp af teleskopkikkerter se, at ørnehunnen denne dag rejste sig op i reden og gentagne gange kiggede ned på sin unge.

I ugerne efter klækningen jagede ørnene ofte i nabolaget af deres ø med Ølundgård, Firtalsstranden og Fjordmarken på fjordens vestlige bredder som nogle af deres foretrukne jagtmarker. Her var det særligt blishøns, der stod på menuen. Også hornfisk fra fjorden har været blandt havørnenes foretrukne fødeemner i år.

Hvis alt var gået vel for det første havørnepar i Odense Fjord i mere end 100 år, ville ungen have forladt reden omkring 10. juli.

Men den blev kun 43 dage gammel, da en ellers lykkelig historie endte brat med et måltid, hvis præcise indhold snart vil komme for en dag.

De to døde havørne er sendt til analyse hos Veterinærinstituttet, DTU, der vil obducere fuglene. Og et fransk laboratorium vil derpå foretage en række analyser for giftstoffer i de døde ørnes maveindhold.

DOF Fyn har meldt sagen til politiet.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 33 28 38 33. Mobil. 21 24 22 75.

Henrik Kalckar Hansen, formand DOF Fyn, tlf. 30 70 90 38.

Anders Vedel, DOF’s redekoordinator for havørnene i Odense Fjord. Tlf. 41 40 40 35.

Lennart Pedersen, leder af DOF’s Projekt Ørn, tlf. 40 15 66 20.