Tryggelev Nor genskabt

fredag 1. april 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den nye del af Tryggelev Nor (Nørreballe Nor) er nu genskabt fuldstændig. Vinterens nedbør har betydet at søen allerede nu er fyldt op efter at have været tørlagt i mere end hundrede år.
Søren Ferdinand Hansen
Torsdag meddelte biologer fra Fyns Amt at vandet fra Nørreballe Nor nu var begyndt at strømme ud i Tryggelev Nor. Søen er fyldt med vand om er faldet som nedbør på det 9 km2 store opland til søen.

Når vandet løber ud i Tryggelev Nor vil mikroorganismer have omsat en stor del af den kvælstof, som tidligere er løbet direkte ud i Tryggelev Nor, og som derved har betydet at området er blevet stærkt overgødet. Beregninger vier at 70% af den kvælstof som hidtil er løbet ud i Tryggelev Nor herved fjernes, i alt 19 t.

Fuglene har for længst indtaget området. I øjeblikket ses særligt mange spidsænder i Nørreballe Nor sammen med enkelte eksemplarer af den sjældne og meget smukke atlingand. I Tryggelev Nor kan man i øjeblikket se mange skeænder, og tillige er der mulighed for at se et par af den meget sjældne rødhovedet and.

Giv et bidrag til fuglene i Tryggelev Nor!
Naturgenopretningen i Tryggelev Nor koster mange penge. Du kan hjælpe Fugleværnsfonden med udgiften på 1,8 millioner kr. til købet af 70 ha. ny jord i reservatet ved at indbetale et støttebeløb - her på hjemmesiden- eller på giro 509 42 32. Alle bidrag, store som små, er velkomne.