Gæslinger over det ganske gåseland

onsdag 12. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den lange vinter med isdække det meste af marts fik familielivet hos de danske grågæs til at trække ud. Det forsinkede forår behøver dog ikke at blive det forsømte, og nu er der gulgrønne gæslinger overalt på enge og græsarealer ved grågåsens danske ynglelokaliteter
Jan Skriver
Mens mange arktiske gæs i disse dage trækker mod nord og nordøst og forlader Danmark for at yngle, så er vores indfødte grågås klar med en ny generation af gulgrønne gæslinger, der netop er blevet præsenteret af forældrefuglene.

De seneste 10 dage er der set gæslinger over det meste af landet, hvilket er 2-3 uger senere, end det har været normalt i den lange række af milde, grønne vintre, der gik forud for 2009/2010-udgaven af den danske vinter.

- Vi så de første gæslinger i Vejlerne 27. april, hvilket er cirka 14 dage senere end normalt. Det tidligste vi har observeret gæslinger i Vejlerne, der er Danmarks største yngleplads for grågåsen, er 5. april, så fuglene er meget forsinkede i år i forhold til det gennemsnitlige, siger ornitologen Henrik Haaning Nielsen fra konsulentfirmaet Ornit.dk, som blandt andet laver ynglefugleoptællinger.

Fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland huser cirka 1.400 par ynglende grågæs, mens den samlede danske bestand skønnes at have passeret 10.000 ynglepar.

Gæslinger er bogstaveligt talt ensbetydende med spirende forår, for de små er afhængige af friske og proteinrige skud af græsser og vandplanter, når de klækker efter 28 dage i æggene, hvorpå de bare en dag gamle forlader rederne i selskab med deres vagtsomme forældre.

I løbet af de næste to måneder vil gæslingerne græsse og æde sig stærke, så de er flyvedygtige i juli.