Sangsvaner i medvind

torsdag 31. marts 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I disse dage er der afgang mod nordøst for cirka 40.000 sangsvaner, der har holdt vinter i Danmark. Fuglene er magre efter en måned med sne og hård frost, og trækket er næsten to uger forsinket. Svanerne flyver helst, så de har medvind på deres rejse.
Jan Skriver
Set over de seneste årtier har sangsvanen medvind, men de seneste par måneder har været stride for de svaner, som har holdt vinter i Danmark.

Nu lover vejrudsigten vinde fra syd og sydvest, og det er et signal til afgang for de sangsvaner, som skal til Finland og Rusland for at yngle.

- Under januars tælling af sangsvaner i Danmark, hvor 120 trænede fuglefolk registrerede svaner, blev der noteret knap 40.000 sangsvaner på omkring 400 lokaliteter her i landet. Normalt ville hovedparten af disse fugle forlade os omkring 20-21. marts for at flyve mod nordøst til deres ynglepladser i Finland og Rusland, men den hårde vinter i februar og dele af marts har tilsyneladende forsinket trækket, siger Bjarke Laubek, der er biolog og svaneforsker.

- Sangsvanerne er bogstaveligt talt i dårlig form efter denne vinter, siger biologen.

- Jeg vil tro, at trækket af sangsvaner er forsinket 10-14 dage i forhold til et gennemsnitsår, så hovedtrækket først vil finde sted mod slutningen af marts og begyndelsen af april. På grund af den hårde frost og de store mængder sne, som har gjort føden svært tilgængelig indtil for et par uger siden, er mange af svanerne i dårlig kondition. Derfor vil de blive her et par uger ekstra for at tanke op. Gunstige vindforhold, der giver medvind på trækket, kan dog lokke fuglene til afrejse, før de er fedet maksimalt op, siger svaneforskeren.
Nogle af de 40.000 sangsvaner, som i midvinteren blev talt i Danmark, skal blot over Øresund for at yngle i Sydsverige. Men en stor del af de overvintrende svaner skal langt mod nordøst.

- Sangsvanen er en yderst succesfuld art i disse årtier. Da vi i vinteren 1990/91 indledte de årlige landsdækkende midvintertællinger af sangsvaner og pibesvaner, blev der noteret 15.000-17.000 sangsvaner her i landet. Hvert år lige siden er antallet vokset, så det nu ligger på 35.000-40.000 sangsvaner, der holder vinter i Danmark. Det vil sige, at vi i midvinterperioder huser cirka 50 procent af den skandinavisk-russiske bestand af sangsvaner, siger Bjarke Laubek.

Noget tyder på, at antallet af sangsvaner på vinterophold i Danmark, vil fortsætte med at stige de kommende år. Sangsvanen udvider sit yngleterræn mod syd og sydvest, så der nu yngler talstærke bestande i Letland og Sydsverige. Også Nordtyskland er blevet hjemsted for ynglende sangsvaner, og i Danmark har et enkelt par ynglet de seneste år.

- Vi kan se, at de sydlige sangsvanepar er langt mere succesfulde end de nordlige. Hvor et gennemsnitskuld mod nordøst i Finland og Rusland består af 2 unger, kan et kuld i gennemsnit tælle 4-5 unger i yngleområderne mod sydvest. Blandt andet på den baggrund kan vi forudse en endnu større vækst i bestanden af sangsvaner de kommende årtier, siger Bjarke Laubek.

Læs mere om sangsvanen her.

Du kan se de seneste observationer af sangsvane her.