Trækfugle i tusindvis i dødbringende net på Cypern

onsdag 7. april 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sangfugle ender som specialiteter på Cyperns restauranter. Det britiske militær på Cypern har i årevis lukket øjnene for en storstilet illegal jagt med net og limpinde.
Ole Friis Larsen
Nettene er de samme som dem, ringmærkerne burger, men hvert år er der flere hundrede tusinde trækfugle, som aldrig kommer videre med en ring på, for de bliver slået ihjel og serveret som den lokale delikatesse ampelopoulia på cypriotiske restauranter. Det er ganske vist ulovligt at fange fugle i net på Cypern, men ingen myndigheder sætter for alvor ind mod den illegale jagt. Tværtimod har medlemmer af parlamentet i efteråret 2009 stillet et lovforslag om at afskaffe enhver straf for illegal jagt. Det fik de trods alt ikke flertal til.

På Malta er det store problem, at krybskytter i stor stil nedlægger truede og fredede arter som rovfugle, storke og hejrer. Længere østpå I Middelhavet er det småfugle, der bliver fanget i net og på limpinde til ulovlige menuer, som uden videre kan bestilles på stribevis af restauranter.

Ifølge en rapport fra BirdLife Cypern har øvelsesterrænet omkring den britiske militærbase på Cypern oven i købet været et af de værste steder, hvor der i årevis er foregået åbenlys og ’industrialiseret’ illegal fældefangst af sangfugle og finker på træk. Den britiske fuglebeskyttelsesorganisation RSPB har plaget ledelsen på basen om at gribe ind, men det britiske militær har været tilbageholdende og sat gode relationer til lokalbefolkningen højere end EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, indtil basens ledelse i efteråret sidste år gav sig og ryddede området for fælder sammen med aktivister fra blandt andet BirdLife Cypern, RSPB, og den tyske Komitee Gegen den Vogelmord.

I løbet af efteråret blev over tre kilometer net til fuglefangst således fundet, fjernet og beslaglagt inden for basens område og i andre områder, der er berygtede for omfattende ulovlig kommerciel fældefangst. Ifølge BirdLife Cypern var der tale om en ”alarmerende” stigning på 35 procent i fældefangsten i forhold til 2008.

”Oven i de veldokumenterede følger af klimaændringer, tab og forringelser af habitater, som allerede rammer trækfuglene hårdt, er den illegale jagt et yderligere pres, der ikke er råd til i kampen for at bevare biodiversiteten”, skriver BirdLife Cypern i en rapport med henvisning til, at 2010 er et år med særligt internationalt fokus på biodiversiteten.
“I det mindste lagde de to største partier i parlamentet afstand til lovforslaget, men det mest opmuntrende var en omfattende dækning af sagen i medierne, som næsten alle var positivt stemt over for BirdLifes kampagne imod fældefangsten”, skriver BirdLife Cypern.

BirdLife Cypern noterede sig med særlig tilfredshed, at omtale af fældefangsten på den britiske militærbase på Cypern fik parlamentet i London til at vedtage en henvendelse til den cypriotiske regering om at sætte hårdere ind over for den illegale jagt.

Flere oplysninger: www.birdlifecyprus.org eller Ole Friis Larsen, mail: ofl@mail.tele.dk - mobil: 40918071