Fri bane for fiskeørne

onsdag 31. marts 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Når isen er væk fra søerne i Skandinavien, begynder fiskeørnen at trække mod sine ynglepladser nordpå. Danmark er i træktiderne transitland for tusinder af fiskeørne, der ikke nødvendigvis behøver godt flyvevejr på rejsen. Fiskeørne trækker også i regn og dårlig sigt
Jan Skriver
Med udsigt til april og forår for alvor er trækket af skandinaviske fiskeørne indledt over Danmark. De seneste dage er der set fiskeørne over det meste af landet.

- De næste uger vil Nordsjælland med Gilleleje-området og Hellebæk som de bedste lokaliteter med garanti byde på hundreder af trækkende fiskeørne, som krydser Øresund. Mange af Sveriges rundt regnet 4.000 par ynglende fiskeørne flyver over den nordøstlige del af Sjælland på deres vej mod redestederne, siger Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Som hovedregel er forårstrækket af fiskeørne over Nordsjælland bedst ved vinde fra sydøst og øst. På denne årstid er disse vindretninger ensbetydende med højere temperaturer, der virkelig kan sætte gang i trækket, siger Michael Fink.

Mens østlige vinde har en tendens til at koncentrere det nordgående træk på landskabelige hjørner, der peger mod nordøst, spreder vinde fra vestlige retninger i højere grad fugletrækket, så det fordeler sig over hele landet.

Fiskeørnen trækker dog altid mod nord over en bred front, så man kan være heldig at opleve ørnen overalt i Danmark ved søer, moser og fjorde.
Man skal dog ikke forvente at se forårets fiskeørne i ro og mag holde til ved en sø eller en inderfjord, hvor de fisker i dagevis. Rovfuglene har travlt med at komme op til deres redepladser ved de tusinder af søer, som gør Skandinavien til Europas hovedsæde for fiskeørne med Sverige og Finland som de vigtigste lande for arten.

- Isen på fiskeørnenes søer er smeltet, så de nu kan fange de fisk, der er hele deres livsgrundlag. Derfor handler det for de fiskeædende rovfugle om hurtigst muligt at nå frem og besætte de bedste søer og yngleterritorier, siger Michael Fink.

Men det sker, at de utålmodige og tidlige fiskeørne, der meget tidligt i marts bryder op fra deres vinterkvarterer i Vestafrika syd for Sahara for at flyve over Middelhavet og trække nordpå med ankomst til Sverige i april, bliver overraskede.

- I april 1985 blev hundredvis af fiskeørne i Mellemsverige tvunget til at trække sydpå igen, da kraftig kulde frøs søerne til, efter at ørnene var ankommet. Sult tvang derfor fiskeørnene til at udsætte deres start på ynglesæsonen og flyve mod åbne vande. Dengang blev der i april set fiskeørne trække mod syd over Nordsjælland og Christians Ø ved Bornholm for eksempel. Det var helt uhørt, men det er trækfuglens lod, at vejr og vind spiller med, så der med års mellemrum optræder usædvanlige fænomener på trækket, fortæller Michael Fink.

Mens bredvingede rovfugle som musvåger kun trækker, når varme opadstigende luftstrømme kan bære dem af sted i en energibesparende flugt, så er fiskeørnen en aktiv rejsende, som også flyver i regn og dis for eksempel. Den krydser større havområder i højere grad end andre store rovfugle.

I slutningen af april og i maj er Skagen for eksempel det bedste sted at opleve fiskeørne trække ud over havet mod nordøst.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Kommunikationschef Tine Stampe, tlf. 22 12 65 25