Bluff og biodiversitet

torsdag 18. marts 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det tangerer falsk markedsføring, når Miljøministeriet i en pressemeddelelse kalder udsættelsen af EU’s mål for biodiversitet til 2020 for ambitiøse, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Sandheden er, at EU i almindelighed og Danmark i særdeleshed de senere år har nedprioriteret hensynet til natur og miljø, mens industrilandbruget i særlig grad er blevet tilgodeset til skade for mange fuglearter
Jan Skriver
Vupti, så har Europa med et pennestrøg ved skrivebordet fået 10 ekstra år at forbedre naturens truede mangfoldighed med.

EU’s miljøministre har i denne uge vedtaget et nyt mål for biodiversiteten, så tabet af biologisk mangfoldighed skal være stoppet i 2020.
Problemet er bare, at vedtagelsen, der markedsføres som noget positivt, er en 10 år lang udsættelse af det oprindelige mål.

Egentlig skulle forarmelsen af naturen med sit tab af levesteder og arter have været bremset i 2010, der af FN er udråbt til internationalt år for biodiversitet.

- Det er groft manipulerende, når Miljøministeriet kalder de nye EU-mål for ambitiøse, for man har bare flyttet målstregen næsten ud af syne. Sådan en udmelding er en form for bluff og bedrag over for befolkningen, siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet om de nye EU-mål hedder det med et citat fra miljøminister Karen Ellemann (V):
”Det nye mål skal sikre vores store mangfoldighed af dyr, planter og økosystemer. En fremtid, hvor vi ikke ødelægger den natur, som vi alle er afhængige af, og som er fundament for f.eks. fødevareproduktion og sikring af rent drikkevand.”

- Sandheden er jo, at vi i Danmark under den Venstre-ledede regering stort set intet har gjort fra centralt hold for at passe på naturen og modvirke tilbagegangen i biodiversitet. Derimod har industrilandbruget, som alle ved er en trussel mod en rig og varieret natur, fået næsten frie tøjler i denne regerings tid, siger Christian Hjorth.

Det er skønnet, at tabet af biodiversitet på globalt plan i disse år sker op imod 1.000 gange hurtigere end normalt, og cirka en tredjedel af alle vurderede arter er truet af udryddelse. Mere end halvdelen af Jordens økosystemer er blevet forringet det seneste halve århundrede.

- På den baggrund virker det uansvarligt, når EU’s miljøministre med en skrivebordsaftale udsætter målet for naturindsatsen i 10 år. For vi ved præcist, hvad der skal til for at bremse tabet af mangfoldighed. Alligevel udsætter politikerne målet, siger Christian Hjorth.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har en række konkrete bud på, hvordan tabet af mangfoldighed kan bremses. Heraf kan nævnes:
Landbrugsstøtten bør lægges om, så en større andel går til natur- og miljøformål.

Det bør i det hele taget være et hovedkrav for tildeling af støtte, at 10 procent af dyrkningsarealet bliver drevet med naturformål.
I agerlandet skal der arbejdes på at genskabe en varieret mosaik med mange afgrødetyper og små biotoper mellem hinanden.

Alle offentligt ejede landbrugsarealer bør drives økologisk, mens mindst 10 procent af det danske skovareal bør udlægges til urørt skov.

Der bør desuden indføres et stop for fiskeri efter muslinger i alle Natura 2000-områder, og så bør der etableres særlige reservater i havområder, hvor fiskeri med hårdhændede fiskemetoder som bundtrawl er forbudt.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand DOF.
Tlf. 97 44 85 20.
Mobil: 29 28 75 02.