Saltudledning er et hasardspil med hvinænder

torsdag 18. marts 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) protesterer mod planerne om at udlede 18.000.000 tons salt i Limfjorden over de næste 25 år. Saltet skal spules op fra en salthorst i Himmerlands undergrund ved hjælp af vand fra Hjarbæk Fjord, der er Danmarks vigtigste lokalitet for hvinænder
Jan Skriver
Kolossale mængder af vand fra den brakke Hjarbæk Fjord, der er en lavvandet inderfjord i Limfjordens centrale del, skal efter planerne bruges til at spule salt op fra en dyb salthorst i Himmerlands undergrund.

Det statsejede energiselskab energinet.dk skal bruge underjordisk lagerplads til naturgas, og så må saltet vige.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gør nu indsigelse mod planerne, der efter en VVM-redegørelse fra Miljøcenter Aarhus er i offentlig høring med frist for indsigelser onsdag 24. marts.

- Det bliver skønnet, at en tredjedel af alt det vand, der strømmer til Hjarbæk Fjord primært fra fire store åer, skal pumpes op af farvandet for at blive brugt som skyllevand i salthorsten. Vi er yderst betænkelige ved denne strategi, der risikerer at gå ud over hvinanden, som netop i Hjarbæk Fjord har sin i særklasse vigtigste rasteplads i Danmark. Op imod 20.000 hvinænder er talt om efteråret i denne del af Limfjorden, siger Henriette Tøttrup Hansen fra DOF Nordvestjylland.

Hun påpeger, at Danmark har et internationalt ansvar for at passe på hvinanden og give denne lille dykand gode levevilkår.

- Oppumpningen af de store mængder vand fra Hjarbæk Fjord risikerer bogstaveligt talt at tage føden ud af næbbet på hvinanden, siger Henriette Tøttrup Hansen.

- Vi er bestemt heller ikke trygge ved, at de mange millioner tons salt, der indeholder en lang række miljøfarlige stoffer, efter planerne skal spules op af undergrunden for at ende som en slags affaldsprodukt i Lovns Bredning nord for Hjarbæk Fjord. Begge fjordområder er EU-beskyttet natur som Natura 2000-områder, hvor naturen ikke må forringes. Vi frygter, at massive saltudledninger over 25 år vil være et hasardspil med naturværdierne. Og dybest set er det forkasteligt, at det overhovedet kan komme på tale at smide affaldssalt urenset ud i beskyttet natur, siger hun på vegne af DOF Nordvestjylland, der finder, at VVM-redegørelsen fra Miljøcenter Aarhus tangerer det sorgløse.

- Der findes en lang række af tungmetaller i det salt, som efter planerne skal ledes ud i Limfjorden fra salthorsten i Himmerland. Selv om salt er en naturlig del af undergrunden, så hører det på ingen måde hjemme i fjordens miljø. Ingen ved reelt, hvad der vil ske med fjordnaturen, hvis den modtager et unaturligt tilskud af salt med miljøfremmede stoffer. Derfor gør vi indsigelse, siger Henriette Tøttrup Hansen.

Yderligere oplysninger:

Henriette Tøttrup Hansen,
DOF Nordvestjylland.
Tlf. 97 59 78 48 eller 24 60 50 89

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00