Københavnske grågæs er i livsfare i trafikken

onsdag 17. marts 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For grågæssene i Utterslev Mose er disse forårsdage en kamp for at undgå døden i biltrafikken på Grønnemose Allé, hvor der hver dag bliver fodret fugle i mosens eneste våge. Sæt advarselsskilte op med gåsesymboler og indfør fartbegrænsning eller vejbump på den gåsefarlige strækning, foreslår Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Jan Skriver
Det er for tiden livsfarligt at være grågås i Utterslev Mose, hvor der kun er åbent vand i en våge ved Grønnemose Allé i den nordlige del af den berømte fuglemose.

Her, hvor der ved vågen dagligt bliver fodret fugle, der sulter på grund af den lange vinter, flokkes grågæssene.

Nogle af de store gæs har for vane at krydse kørebanen i gåsegang, hvilket er en yderst risikabel affære.

Bilisterne på Grønnemose Allé glemmer nemlig at tage hensyn til, at fuglene i denne tid er ekstra pressede, fordi mosen er isdækket, så gæssene er tvunget til at lægge vejen forbi det befærdede strøg.

Hver dag opholder cirka 300 grågæs sig i nabolaget af vågen, hvor de drikker, raster og overnatter.

- I denne uge så jeg en grågås blive ramt af en bil. Sådanne kollisioner finder desværre sted med jævne mellemrum. Det er tydeligt, at de fleste bilister efter forholdene kører alt for stærkt på Grønnemose Allé. Jeg har tidligere henvendt mig til Park & Natur i Københavns Kommune for på strækningen at få sat skilte op, der kan advare bilisterne mod de grågæs, der krydser kørebanen, siger Hanne Kapala, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalitetsansvarlige caretakere i Utterslev Mose.

Det vil sige, at hun holder et særligt vågent øje med mosens fugle og deres ve og vel.

- Jeg synes, at kommunen burde indføre en fartbegrænsning på den fuglefarlige strækning, eller måske etablere chikaner eller vejbump, så bilisterne er nødt til at sænke farten. Det vil give grågæssene en chance for at slippe helskindede over landevejen, siger Hanne Kapala, der snarest igen vil kontakte Park & Natur i Københavns Kommune.

I grønne vintre fordeler grågæssene sig i det tidlige forår hurtigt i Utterslev Mose i forhold til efter en vinter med frost og sne, hvorfor milde vintre normalt ikke byder på den aktuelle problematik med gæs og biler.

Men hvert år er der problemer på Grønnemose Allé ud på foråret, når gæslingerne af deres forældre bliver ført over den trafikerede landevej for at nå de gode græsarealer. Også på denne årstid vil en skiltning og en dæmpning af farten kunne redde fugleliv.

Utterslev Mose er i ornitologiske kredse verdensberømt netop på grund af sin enestående bestand af storbyens tillidsfulde grågæs, der i disse år tæller 150-175 ynglepar på lokaliteten.
I løbet af 35 år fra 1959 til 1994 blev cirka 4.500 af Københavns grågæs ringmærket i mosen, hvilket førte til epokegørende ny viden om fuglenes familieliv og trækforhold.

- Netop nu vil jeg tro, at der befinder sig cirka 300 grågæs i mosen, selv om vandene er islagte på nær vågen ved Grønnemose Allé. 20-30 grågæs har overvintret på trods af den meget hårde vinter, og generelt er fuglene ankommet tidligt. De har ventet utålmodigt på, at isen skal forsvinde fra deres ynglesteder i tagrørene. Selv om søerne er islagte, er gæssene så småt gået i gang med den nye ynglesæson, siger Hanne Kapala.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
Tlf. 33 28 38 00.

Hanne Kapala,
DOF-caretaker i Utterslev Mose.
Tlf. 39 69 90 72.
Mobil. 22 57 01 21.