Påskeøsten gav masser af traner

tirsdag 29. marts 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Allerede før påske lovede Dansk Ornitologisk Forening, at der ville blive mulighed for at se traner over det østlige Danmark. Det kom til at holde stik og det kan vi takke vejrfænomenet påskeøsten for.
DMI og DOF
En stor del af de nord-europæiske traner begynder at trække nordpå fra det sydlige Frankrig og Spanien i slutningen af februar. De tager turen i etaper og raster sidst i marts på Rügen i det østlige Tyskland, før de tager den sidste etape til Hornborgasjön i Sverige.

"Den direkte vej til Hornborgasjön går over Østersøen og det sydlige Skåne. Er vinden i øst eller sydøst presses tranerne dog mod vest ind over Lolland, Falster, Møn og Sjælland", fortæller Morten Jørgensen fra Dansk Ornitologisk Forening.

I løbet af de seneste dage med østlig vind og lokalt klart vejr, er der da også netop set mange traner.

"Et højtryk over Nord- og Mellemskandinavien gav os østenvind begyndende så småt Langfredag", siger John Cappelen, DMI.

Luften var kold og tør de fleste steder og der var udbredt nattefrost.

"Østenvind er hyppig om foråret, når det kolde kontinentale vinterhøjtryk over Europa er brudt ned, mens det tilsvarende højtryk over Skandinavien eller Rusland er intakt", forklarer John Cappelen”.

Vejrtypen kaldes ’påskeøsten’, da den er meget hyppig ved påsketid.

"Situationen er ret stabil og kan give bidende koldt, klart, solrigt og blæsende vejr i dage- eller ugevis", sige John Cappelen.

Østenvind er hyppig om foråret, når det kolde kontinentale vinterhøjtryk over Europa er brudt ned, mens det tilsvarende højtryk over Skandinavien eller Rusland er intakt.

"Det er interessant at sammenholde antallet af observerede traner med vejret" forklarer Morten Jørgensen. "Den 24. marts så vi enkelte småflokke over Østdanmark, men først da vinden så småt gik i øst den 25., kom trækket for alvor i gang".

Fredag blev der således set 200 traner på Møn, over 400 ved Frederiksdal og Kongelunden og knap 300 ved Hellebæk. I weekenden den 26-27. marts blev der til gengæld kun set ganske få fugle.

"Lørdag var det for tåget og søndag blæste det nok for meget", forklarer Morten Jørgensen.

Men så mandag - hvor vejret var klart og vinden kun let til jævn fra øst - brød det løs med over 5.000 traner over Østdanmark.

"Vi noterede 2.410 på Møn, 844 på Stevns, 1.121 på Saltholm, 2.778 ved Kongelunden og 1.701 ved Hellebæk", fortæller Morten Jørgensen.

I dag tirsdag er der igen observeret traner og der vil efter alt at dømme komme flere endnu i de nærmeste dage.

"Østenvinden kommer nemlig til at præge vejret endnu et par dage, men så går vinden mere i syd, fordi højtrykket over Skandinavien bevæger sig mod Østeuropa", slutter John Cappelen.

Klik ind på DOFbasen og se de seneste observationer af trane.
Der kan man se, hvor der senest er set traner på træk.

For flere oplysninger om påskevejret kontakt DMI's kundeservice, kundeservice@dmi.dk, på 39 157 500.

For flere oplysninger om traner, kontakt Morten Jørgensen på mobil: 22 90 28 11