Til middag med kongeørnene i Vildmosen

onsdag 17. februar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Søndag 21. februar vil Rovfugletårnet i Lille Vildmose blive indviet. Fra tårnet vil publikum have udsigt til en græsslette, som kongeørnene jævnligt flyver over. Særligt når der i vinterhalvåret bliver lagt foder ud.
Jan Skriver
Et af Danmarks bedste steder til nærkontakt med kongeørne vil søndag 21. februar blive indviet i Lille Vildmose.

Rovfugletårnet hedder den nye publikums-attraktion, der er opført af den naturbevarende Aage V. Jensen Naturfond, som ejer hovedparten af Lille Vildmose, Danmarks største fredede landområde.

Når det nye publikumstårn bliver indviet, vil repræsentanter for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) afdeling i Nordjylland i rollen som ørne-observatører gøre deres til, at de besøgende får de store vingefang i kikkerten.

Man når ud til Rovfugletårnet via en kilometerlang sti, som fører østpå fra P-pladsen i den nordlige ende af Ny Høstemarkvej godt fire kilometer syd for Mou.

- Nu skal man ikke love for meget, når vi er i den vilde natur, men chancerne for at få kongeørne at se fra Rovfugletårnet er rigtig gode. I perioder bliver ørnene, der yngler i nabolaget, set hver dag i området, siger Jacob Palsgaard Andersen, der er driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond i Lille Vildmose.

Lille Vildmoses kongeørne er det ene af blot to-tre danske ynglepar i disse år. Parret i Høstemark Skov har siden 2003 fået 7 unger på vingerne, en hvert år.

Denne vinter er den unge kongeørn fra sommeren 2009 ofte set i selskab med de gamle forældrefugle, og den befinder sig sandsynligvis endnu i området.

I et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) sørger Aage V. Jensen Naturfond for med jævne mellemrum at lægge dyrlægekontrolleret foder ud på en platform, der er sikret mod ræve. Foderet er udelukkende tiltænkt rovfugle.

Platformen ligger få hundrede meter fra Rovfugletårnet, så i kikkerter vil man sagtens kunne fornemme en form for nærkontakt med rovfugle, der lader sig friste af foderet.

Fodringen, der finder sted fra midt i september og til midt i april med accept fra Fødevareministeriet, tiltrækker ofte flere arter af rovfugle.

Fra Rovfugletårnet vil man kunne opleve adskillige musvåger og i ny og næ den fåtallige fjeldvåge. Måske kommer en duehøg forbi i en hurtig, lav flugt, eller måske oplever man tårnfalken på svirrende vinger jage mus.

Syd for tårnet svæver kærhøge i vinterhalvåret og rørhøge i sommerhalvåret med vingerne i V-form ofte over rørskoven og de gravebaner, hvor den våde og grønne natur er ved at indfinde sig efter årtier med spagnum-produktion og et terræn i brunt. Også vandrefalken vil kunne ses fra Rovfugletårnet, særligt i træktiderne forår og efterår.

Hvis man er heldig, kommer en havørn eller en rød glente og gæster foderpladsen på sletten foran tårnet.

På væggene inde i Rovfugletårnet er der sat plancher op med tegninger af de rovfuglearter, som man kan forvente at se i terrænet omkring tårnet. Tegningerne er lavet af kunstneren Jens Frimer Andersen, der også har udsmykket de øvrige publikumstårne i Vildmosen.

Erfaringerne viser, at der i reglen vil være størst chance for at se kongeørne og andre rovfugle æde af det udlagte foder, tidligt på dagen.

Yderligere oplysninger:

Jacob Palsgaard Andersen,
driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond.
Tlf. 98 58 73 82.
Mobil. 20 98 73 82.