Kulden presser Danmarks ørne ud til kysterne

torsdag 11. februar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende vintertælling af ørne afslørede 191 havørne og 7 kongeørne i det frosne, snedækkede danske landskab. Flere af de 300 fugletællere havde på grund af sne og is besvær med at få tjekket alle afkroge af landet, så der kan godt være endnu flere ørne i Danmark netop nu
Jan Skriver
Efter halvanden måned med hård frost er de fleste danske søer islagte, og havørnene bliver derfor i udpræget grad tvunget ud til kysterne, hvor der er åbent vand og dermed mulighed for at finde føde.

Det afslørede Dansk Ornitologisk Forenings nationale ørnetælling med al tydelighed, da 191 havørne og 7 kongeørne blev registreret landet over.

Langt de fleste havørne befandt sig ved kysterne, hvor de i milde vintre i højere grad holder til ved store søer, fjorde og vige.

- Vinterens tal er overraskende højt. Vi havde nok forventet en form for kuldeflugt, hvor nogle af ørnene flyver ud af landet. Men havørnene er tilsyneladende blevet i Danmark, de har bare fordelt sig anderledes end i milde vintre. For eksempel er det påfaldende, at Maribo-søerne på Lolland, som traditionelt er Danmarks bedste enkeltområde for havørne, tiltrækker færre ørne end normalt denne vinter. Til gengæld er der overraskende mange ørne i Nordsjælland og ved Isefjorden og Roskilde Fjord, hvor der er våger og stræder med stærk strøm og åbent vand, siger Lennart Pedersen, der leder Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

DOF’s landsdækkende ørnetælling fandt sted for femte år i træk.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.