Vinterstære på spil

tirsdag 2. februar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Normalt er stæren forårets bebuder i de danske haver, men denne vinter er stæren også blevet foderbrættets fugl. Det viser indrapporteringerne i Den store Vinterfugletælling.
Jan Skriver
Usædvanligt mange danske haveejere har stære på foderbrættet denne vinter.

Det afslører indrapporteringerne i Den store Vinterfugletælling, der kan følges på OBSnatur.dk.
I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) får man i disse uger jævnligt henvendelser fra danskere, som har stære i deres haver.

- Det har vi aldrig oplevet tidligere på denne årstid, lyder den generelle kommentar.
Og mange undrer sig over stærens udseende.

- Den ligner en lille nøddekrige med sin plettede fjerdragt, har det lydt.

Det er ganske vist, at stæren har en særlig vintergarderobe. Allerede i det tidlige efterår fælder den sin sorte fjerdragt, som changerer i grønt og blåt. Og stærens gule sommernæb bliver mørkt, mens fjerdragten får dråbeformede, hvide pletter.
Sådan ser stæren ud nu.

Stærene i vinterhaverne går målrettet efter føde på foderbrætterne, lyder meldingerne.
Der bliver i hvert fald ikke skelet til stærekassen. Forårets fornøjelser med familielivet ligger ude i fremtiden. Her og nu er det selve overlevelsen, det handler om.

Stæren er en såkaldt vejrtrækfugl, der lader temperaturen og snedækket afgøre, om den trækker væk fra Danmark eller ej. Den gør det ikke pr. instinkt, som det er tilfældet med mange af de fugle, der skal syd for Sahara i Afrika for at holde vinter i tropisk varme og et mylder af insekter.

De seneste mange grønne og milde vintre har titusinder af danske stære droppet deres træk mod de klassiske vinterkvarterer i Frankrig, England, Holland og Belgien, hvor vidtstrakte græsarealer i reglen udgør et pålideligt spisekammer for millioner af stære.

Og så lægger man ikke så meget mærke til stærene i det danske vinterlandskab, for fuglene færdes ofte på enge og græsmarker lidt væk fra alfarvej.

Da vinteren omkring juletid 2009 slog til, trak størsteparten af de danske stære mod sydvest til de milde kanalegne eller længere mod syd. Men en del tog chancen og blev på deres hjemmebane.
Det er nogle af disse stære, som netop nu må ty til foderbrætterne i haverne for at overleve vinteren.

I DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings aktuelle database med observationer af alle landets fuglearter, kan man se, at der denne vinter er stære i små antal overalt i Danmark. Dog er der en tendens til, at de fleste fugle befinder sig i den vestlige del af landet.

Fra tidligere hårde vintre er der eksempler på stor opfindsomhed blandt småflokke af stære.
Engang i en isvinter overvintrede en lille flok stære i en stald i Hanherred.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.