Sangere flyver i døden over Nordatlanten

torsdag 14. oktober 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Når unge trækfugle mister orienterings-sansen, bliver følgerne fatale. Ved en fejl kan fuglekongesangere og hvidbrynede løvsangere, der skulle holde vinter i Sydøstasien, trække mod nordvest og nå Danmark
Jan Skriver
På denne årstid kan det ske, at trænede ornitologer i krat på Jyllands vestkyst ser en lille grøngul fugl, der minder om en fuglekonge. Det er en fuglekongesanger.

En lille spirrevip, et positivt pust fra Østen. Men fuglen er ilde stedt. Den vil bukke under.

Fuglekongesangeren er født et sted langt mod øst på kontinentet i Rusland eller Kina måske.

Men ved en fejl kan den på denne årstid pludselig dukke op i Danmark. Slutningen af oktober og november er højsæson for disse små sangere, som er trukket omvendt i forhold til det, naturen har programmeret dem til.

- Tusinder af små sangere fra Asien trækker hvert år mod nordvest og vest, hvor de skulle have fløjet i stik modsat retning mod syd og sydøst for at nå deres vinterkvarterer i de tropiske lande i Sydøstasien. Fuglene, der næsten altid er unge individer, har formentlig forladt deres hjemlande i august. I løbet af oktober og november når de så Skandinavien og Nordvesteuropa, siger Kasper Thorup, der om kort tid på Zoologisk Museum, Københavns Universitet, forsvarer en ph.d.-afhandling om fuglenes træk-orientering.

- Det er en gåde, hvorfor nogle fugle mister deres orienterings-sans og indleder dette omvendte træk, men vi kan konstatere, at det finder sted hvert år. Vejr og vind afgør i høj grad, hvor mange fuglekongesangere, hvidbrynede løvsangere, brune løvsangere og Schwarz's løvsangere, der når Danmark og bliver fundet. Østlige vinde hjælper sangerne på vej, og tungt vejr med ringe sigt giver småfuglefald, så særligt mange af de sjældne gæster bliver opdaget. I efteråret 1996 blev der for eksempel rapporteret mindst 83 fuglekongesangere fra Danmark. Fuglekongesangerens nærmeste yngleområder ligger cirka 5.000 kilometer mod øst, fortæller Kasper Thorup.

Finland, det mellemste Sverige og England oplever ofte fald af de sjældne sangfugle fra øst. Danmark er særligt godt for observationer af fuglekongesangere og Schwarz's løvsangere. Selv Island bliver gæstet af de asiatiske trækfugle, der har kludret i trækket.

- Til og med 2000 var der 68 eksempler på hvidbrynede løvsangere, som er fløjet fra ynglepladserne i Asien til Island. Arten er også konstateret på de nordrussiske øer i Ishavet. Langt størsteparten af de sangfugle, som trækker omvendt, ender deres dage i løbet af efteråret. De når aldrig Sydøstasiens varme, som var deres mål. Vi formoder, at fuglene omkommer på havet. Næsten ingen bliver set på forårets træk i Nordvesteuropa. Det er med til at underbygge teorien om, at fuglene dør på trækket, siger Kasper Thorup.