Fuglejagt bliver forbudt i februar

torsdag 24. september 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fra næste jagtsæson vil det være slut med at jage ederfugle, sortænder, fløjlsænder og havlitter i den sidste vintermåned. Det er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) godt tilfreds med. Til gengæld halter det med jagtbeskyttelsen af de kriseramte agerhøns, mener DOF
Jan Skriver
Det vil i fremtiden blive lettere at være en af havets dykænder på vinterophold i de danske farvande, for et enigt Vildtforvaltningsråd har netop indstillet til miljøministeren, at februarjagten på ederfugle, sortænder, fløjlsænder og havlitter helt hører op.

Desuden er der lagt op til, at ederfuglen i en tre år lang forsøgsperiode bliver særfredet på Bornholm og øgruppen Ertholmene, hvor ynglebestanden de senere år er faldet dramatisk.
Generelt har ederfugle-hunnerne i de danske farvande udsigt til at få en bedre beskyttelse i kraft af de nye jagttider, fordi de fra næste jagtsæson kun må jages i oktober og november, mens der er dobbelt så lang jagttid på hannerne.

- Der er bestemt lagt op til markante fremskridt på dykande-fronten, når vi helt får fjernet februar-jagten, men vi havde nu gerne set, at ederfugle-hunnerne som helhed var blevet endnu bedre beskyttet. Den danske ynglebestand af ederfugle har de senere år været hårdt ramt af sygdom og nedgang i antallet af ynglepar. DOF havde foreslået at totalfrede alle ederfuglehunner i tre år for at se, om bestanden så kunne komme på fode igen, siger Christian Hjorth, der som formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) repræsenterer foreningen i Vildtforvaltningsrådet.

Rådet, der udover DOF tæller repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet, Verdensnaturfonden, Dansk Skovforening og Dyrenes Beskyttelse, indstiller hvert tredje år ændringer af jagttidsbekendtgørelsen til miljøministeren.

Hvis rådet kommer med en enig indstilling, er det stort set altid ensbetydende med, at indstillingen føres ud i livet.

- DOF havde sammen med DN og Dyrenes Beskyttelse foreslået, at agerhønen i Jylland helt blev fredet i en tre år lang forsøgsperiode, men her måtte vi indgå et forlig, der ikke levner agerhønen slet så god beskyttelse. Nu er der lagt op til, at agerhønen fra næste jagtsæson må jages fra 16. september til 15. oktober. Vi synes, at situationen for agerhønen er alarmerende specielt i Jylland, hvor bestanden er faldet dramatisk de senere årtier. Vi passer ganske enkelt ikke godt nok på agerhønen i hovedlandet. På øerne har arten det lidt bedre, siger Christian Hjorth.

Mens der er lagt op til en afkortning af jagttiden på havdykænderne, har jægerne fået udsigt til at kunne jage gæs og svømmeænder i længere tid på søterritoriet.

Det vil for eksempel sige, at grågæs må jages hele januar på søterritoriet, mens svømmeænder som gråænder må jages til 20. januar.

Christian Hjorth forudser, at der i de kommende jagttidsrevisioner vil ske stramninger i jagttiderne, fordi EU-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 2008 er blevet langt stærkere implementeret i den danske jagtlov.

EU kræver, at der ikke må drives jagt på fugle i den pågældende arts yngletid. Ej heller må fugle, uanset art, nedlægges på deres træk mod ynglepladserne.

- I praksis vil det sige, at vi i Danmark datomæssigt skal have fastlagt den præcise forårstræktid og yngletid for alle de jagtbare fuglearter, så vi i den næste revision af jagttiderne kan tage højde for, at der ikke må drives jagt i fuglenes forårstræktid og yngletid.

Til eksempel er starten på gråandens forårstræk til ynglepladserne nu blevet fastsat til at begynde midt i januar, siger Christian Hjorth.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Hjorth, formand for DOF.
Tlf. 97 44 85 20.
Mobil: 29 28 75 02.