Mols Bjerge – en ommer!

fredag 4. september 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den kommende nationalpark på Mols vil kunne bidrage til, at Danmark opfylder regeringens 2010-mål om at stoppe biodiversitetens tilbagegang. Det kræver dog en bestyrelse, der er dynamisk, ambitiøs og fremadskuende. DOF frygter, at den bestyrelse, som Miljøministeren just har nedsat, aldrig vil kunne indfri ambitionerne.
Michael Borch Grell
Dansk Ornitologisk Forening hilser Danmarks nye nationalpark på Mols velkommen. Området rummer naturarealer af stor landskabelig skønhed, et rigt fugleliv og en stor diversitet af insekter og planter.

Den kommende nationalpark på Mols vil afgørende kunne ”bevare, styrke og udvikle naturen” og dermed bidrage til, at Danmark opfylder regeringens 2010-mål om at stoppe biodiversitetens langsigtede tilbagegang. Det kræver dog en bestyrelse, der er dynamisk, ambitiøs og fremadskuende.

Desværre har Miljøministeren netop sammensat en bestyrelse, hvor balancen mellem beskytter og erhvervsinteresser er helt skæv.

Ministeren har nemlig valgt at besætte flere af bestyrelsespladserne med vrangvillige lodsejerorganisationer og lokale protestbevægelser. Danmarks Naturfredningsforening skal alene varetage de grønne synspunkter.

Hermed er bestyrelsens bane kridtet op for private særinteresser og tilbageskuende, fastlåste positioner. Det må være noget nær de dårligste arbejdsbetingelser, man kan give en ny bestyrelsesformand.

Hvis nationalpark Mols Bjerge skal komme til at leve op til de nationale målsætninger er der – som i parken i Thy – behov for en sammensætning, hvor de grønne folkelige organisationer kan virke som en dynamisk og kreativ kraft i nationalparkprocessen.

DOF har en stærk landsdækkende organisation, der matcher alle de kommende nationalparkområder. Vi har deltaget i de lokale undersøgelsesprocesser alle steder, og har derfor også budt ind på en bestyrelsespost i Mols Bjerge. Foreningens lokale ildsjæle har siden starten i 2003 lagt et kæmpe arbejde i den lokale styregruppe for nationalpark Mols Bjerge og i arbejdsgrupper om natur. DOF vil gerne sammen med andre grønne fortsætte den positive indsats i bestyrelsesarbejdet. Det kan fastholde den fremdrift for naturen, som er nationalparkens begrundelse og hovedmålsætning. Miljøministeren og regeringsflertallet fandt imidlertid ikke, at DOF skulle med. Derimod inviterede ministeren to nydannede lokale protestbevægelser med, hvis erklærede formål er at modarbejde nationalparken. Beslutningen skriger til himlen. Og samtidig er der alvorlig grund til at frygte, at nationalparkens store potentiale med den aktuelle sammensætning aldrig bliver forløst.

Den udmeldte bestyrelse for nationalpark Mols Bjerge er en klar ”ommer” for miljøministeren.

DOF opfordrer miljøministeren til at stå fast på en mere rimelig balancering af beskyttelses- og lodsejerinteresserne – både af hensyn til bestyrelsens virke og til nationalparkens folkelige omdømme.

Yderligere oplysninger:

Christian Hjorth, formand for DOF, telefon 97 44 85 20

Michael Grell, afdelingsleder i DOF, mobil 22 12 72 40