Husk hullerne til himlens hersker

torsdag 27. august 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hold glughullerne i kirketårne eller tagkonstruktionerne i boligblokke åbne, så mursejlerne kan komme ind og yngle under tagene opfordrer Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Mursejleren trives i byernes ”bjerglandskaber”
Jan Skriver
Vi befinder os ved Vrensted Kirke ikke langt fra badebyen Løkken i Vendsyssel. William Carøe Aarestrup er kirkens mand i den forstand, at han hver sommer entrer stigen og kravler allerøverst op i kirketårnet for at ringmærke bestanden af mursejlere.

I år har der kun været et par mursejlere på loftet i kirketårnet, der ellers tidligere har givet husrum til rundt regnet en halv snes par.

- Der er desværre sket det, at glughullerne i kirketårnet er blevet hermetisk lukket, og så har kun et enkelt par mursejlere været i stand til at finde ind i tårnet. Lukningen af hullerne er dog ikke sket i nogen ond hensigt, man havde bare ikke tænkt fuglene ind i sammenhængen. Til næste sæson vil glughullerne i kirketårnet på ny være åbne for mursejlere. Så vi har fundet en konstruktiv løsning på situationen, der i år har gjort adskillige par mursejlere husvilde, siger William Carøe Aarestrup, mens han sætter små og ganske lette metalringe omkring det ene ben på hver af de tre unge mursejlere, som Vrensted Kirke sender ud i trækfuglelivet i sensommeren 2009.

Den nordjyske ringmærker, der har licens fra Zoologisk Museum, Københavns Universitet, har siden 2001 ringmærket 97 unge mursejlere i kirken i Vendsyssel.

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer man generelt til at have mursejleren med i tankerne, når lofter og tage skal renoveres, enten det er i boligblokke, private huse eller kirker.

- Det er helt afgørende for mursejlerne i Danmark, at de kan komme ind under taget, hvor fuglene kræver meget lidt plads for at bygge rede, siger Knud Flensted, biolog i DOF. - Mursejleren er fra naturens side knyttet til redesteder i bjerge og klipper. Den kan dog også bygge rede i gamle spættehuller. I det flade Danmark udgør byernes boligblokke, højhuse og større villaer sammen med kirketårne perfekte bjerglandskaber set fra en mursejlers synsvinkel. Der skal bare være hul igennem til redestederne, siger biologen.

Ifølge Dansk Trækfugleatlas er der i Danmark ringmærket 2.574 mursejlere frem til 2002.
Det er fortsat ukendt, hvor i Afrika danske mursejlere overvintrer, men ringmærkede engelske mursejlere er genmeldt fra Congo, Malawi og Tanzania. Fuglene i bestanden fra Central- og Vesteuropa trækker mod sydvest til Den iberiske Halvø, hvorfra de tilsyneladende fortsætter tværs over Sahara til Centralafrika, hedder det i Dansk Trækfugleatlas.

Ringmærkning har bidraget til at kaste nyt lys over mursejlerens såkaldte vejrtræk, der finder sted om sommeren i forbindelse med dårligt vejr, hvor fuglene har svært ved at finde tilstrækkeligt med føde nær deres ynglelokaliteter.

Vejrtrækket kan omfatte titusinder af mursejlere, der flyver mange hundreder kilometer væk fra deres redesteder for at jage insekter. En engelsk ringmærket mursejler blev i august 1962 fundet død i Fredericia cirka halvanden måned efter, at den var ringmærket nær Dover. Det var næsten 800 kilometer fra redestedet.

I Danmark er bestanden af mursejlere på omkring 80.000 par. Der er flest i den østlige del af landet, for mursejleren, som lever af himmelhavets plankton i form af små insekter og flyvende edderkopper, kan komme i bekneb for føde ved Vestkysten, hvor vinden fra Nordsøen bogstaveligt talt kan tage maden ud af gabet på den.

I disse dage er trækket mod vinterkvartererne syd for Sahara godt i gang. Danske mursejlere begynder allerede i august at lægge deres ynglepladser bag sig, og få uger ind i september er der langt mellem observationerne af danske mursejlere.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.
Knud Flensted, biolog.
Mobil: 21 24 22 75.