Danske fugleturister sender dollars til regnskovene

fredag 7. august 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den globale fugleturisme er i kraftig stigning, og Dansk Ornitologisk Forening, DOF, bruger nu overskuddet fra sine fuglerejser til at støtte beskyttelsen af truede regnskove i troperne. Senest har DOF’s rejsearrangør DOF Travel doneret 20.000 US Dollars til et regnskovsreservat på øen Sumatra i Indonesien, skriver bladet Fugle og Natur.
Harapan er navnet på en lavlandsregnskov på ca. 1010 km2, beliggende centralt på Sumatra i Indonesien. Regnskoven er "udlejet" af den indonesiske regering til et konsortium bestående af miljøorganisationerne BirdLife International, Burung Indonesia og Royal Society for Protection of Birds. Lejemålet løber over 100 år. Løsningen med et mangeårigt lejemål er valgt, fordi det er vanskeligt at købe jord i Indonesien.

Regnskoven har en fantastisk stor biodiversitet med bl.a. 267 arter fugle, 37 arter pattedyr og 33 arter krybdyr. Blandt fuglene er Storm’s Stork, som er på den globale rødliste over særligt truede arter samt fem andre arter, der også er truede. Herudover ses f.eks. 10 arter næsehornsfugle. Oprindeligt var Sumatra dækket af 160.000 km2 regnskov, men det meste er fældet, og der er i dag kun ca. 50-60.000 km2 tilbage.

DOF Travel Fonden har i denne sag været i løbende kontakt med BirdLife Internationals hovedkontor i Cambridge. Her har man peget på, at der er et akut behov for at ansætte seks rangers til dels at etablere og vedligeholde stier og veje, dels patruljere, gribe ind overfor ulovligheder, informere mm.

DOF Travel Fonden har derfor besluttet at donere 20.000 US Dollars til Harapan. Pengene kommer fra de hundreder af fuglekikkere, som hvert år deltager på DOF Travels ture. En del af overskuddet fra disse ture går via DOF Travel Fonden bl.a. til opkøb og beskyttelse af fuglelokaliteter.

Det er anden gang, at fonden yder kontant støtte til beskyttelsen af fuglerige tropiske regnskove. I efteråret 2007 blev der bevilget 20.000 US Dollars til to regnskovs-reservater i det sydamerikanske land Equador.

BirdLife International er et internationalt partnerskab mellem mere end 100 nationale fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. BirdLife International er dermed verdens største medlemsbaserede grønne organisation. Der er på verdensplan mere end 2,5 mio. medlemmer og mere end 10 mio. støtter. BirdLifes nationale partnere, herunder DOF i Danmark, har i alt mere end 4000 medarbejdere og ejer eller driver omkring 10.000 km2 fuglebeskyttelsesområder.

Yderligere oplysninger: Alex Rosendal, medlem af DOF Travel Fondens bestyrelse og DOF’s internationale udvalg 24453750